Domácí úkoly, informace pro rodiče.

18.1.
d.ú. je jen ústní: opakovat měkké a tvrdé souhlásky - umět je vyjmenovat
čítanka str. 109 - nahlas přečíst, zkusit odpovědět na otázky za článkem, několika větami povědět o čem jsi četl
Máme za úkol rodiče seznámit s touto informací: pokud zákonní zástupci žádají  v době vyučování o uvolnění svého dítěte z důvodu rodinné rekreace, zájezdu atd., berou na vědomí, že zameškané učivo se dítě doučí a doplní, tuto skutečnost budou podepisovat před každým takovým odjezdem.
Prosím, aby Jonášek, Maruška W. a Zuzka přinesly 50,- Kč na papírové utěrky.Moc děkuji.


17.1.
Upozornění: spletla jsem datum, které jsem nabídla k návštěvě školy.Opravuji na 22.1. PONDĚLÍ. Omlouvám se.
d.ú. ČJ uč. str 90/8b DRUHÝ ŘÁDEK do čj d.
Děti mají u sebe náborový leták na hokej. Mají ho ukázat doma.
Poptejte se, zda-li vašim dětem nejsou malé bačkory, cvičky...........

16.1.
d.ú. PRV PS str. 22/1 až na čtvrtek
Vážení rodiče,
kdo má zájem vidět pololetní písemné práce nebo chce získat informace o klasifikaci v pololetí, může  přijít za mnou do školy. Napište mi, kdy by se Vám to hodilo. Nabízím termín pondělí 22.1. od 15,45 do 16,30 hod. Písemky nebudu  posílat po dětech, protože je musíme zakládat a ty minulé se mi v některých případech vrátily v nepěkném stavu a jedna vůbec ne.
V prvouce si povídáme o lidském těle, chtěla bych Vás poprosit, jestli děti, které mají doma nějakou knížku s tímto námětem, by  si ji mohly přinést do školy. Budeme dělat projekt ve skupinách.
V čj začínáme probírat tvrdé a měkké souhlásky. V matematice opakujeme sčítání a odčítání do 100, zatím stále bez přechodu desítky.

9.1.
d.ú. ČJ uč. str. 90/8a do ČJ D.

Blíží se závěr 1. pololetí, budeme psát opakování z hlavních předmětů. V českém jazyce budeme psát diktát vět, slova opačného významu, podobného významu, řadit slova ve větě, doplňovat slova významem nadřazená, podřazená, rozdělovat slova na slabiky, doplňovat znaménka nad písmeny. Všechno jsme mnohokrát procvičili.  
Matematika: sčítání a odčítání do sta (bez přechodu desítky), počítání se závorkami, porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky, slovní úloha, sčítání a odčítání tří čísel, čára rovná- křivá. Všechno stále opakujeme a procvičujeme.

23.3. v pátek proběhne Noc s Andersenem tzn. akce, kdy spíme z pátku na sobotu ve škole, máme program většinou ve spolupráci s muzeem a knihovnou. Děti potřebují karimatku, spacák, hygienické potřeby, oblečení na spaní, jídlo pití (trochu), maminky nám vždycky upekly něco k snídani. V pátek večer v 18,00 hod. se scházíme, ráno v sobotu v 8,00 hod. si rodiče děti přebírají. Akce není povinná. Děti ještě dostanou bližší informace před akcí.

Vybíráme 50,- Kč na druhé pololetí na papírové ručníky na toalety.

4.1.
d.ú. prv ps str. 19/3 až na úterý
Zítra jedeme na plavání, poslední hodinu máme čj
3.1.
MILÍ RODIČE,
DOVOLTE MI, ABYCH VÁM POPŘÁLA DO NOVÉHO ROKU HODNĚ KLIDU, POHODY, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A RADOSTI,
ABYCH VÁM PODĚKOVALA ZA SPOLUPRÁCI, POMOC A VSTŘÍCNOST, KTEROU JSTE MĚ V MINULÉM ROCE PODPOŘILI .......

D.Ú. písanka str. 27 - čtyři řádky.
Děti, které neměly splněné úkoly z prázdnin mi je ukáží zítra hotové : mat ps str. 38/12,39/13,15, čj uč. str. 92/4a tři poslední věty do čj d, prv str.24 přečíst, a v ps str.16/5.18.12.
Dnes není písemný d.ú.
ZÍTRA jedeme do Kladna na exkurzi a výukový program " Putování za betlémskou hvězdou" do Sládečkova muzea. S sebou : batůžek - svačina, pití, kapesné, oblečení podle počasí. Návrat do oběda. Děti si neberou učení.
Ve středu výuka podle rozvrhu.
Ve čtvrtek první 2 hodiny matematika, český jazyk, 3.a 4. hodina třídní vánoční besídka. Děti si přinesou hrneček na společný čaj, dárečky pro kamarády, kdo může a chce trochu cukroví.
V pátek jedeme na plavání. Nezapomeňte na teplé oblečení. Hlavně čepice a bundy s fungujícím zipem (zapínáním)

13.12.
d.ú. písanka str. 25, dopsat celou stránku

12.12.
d.ú. čj uč. str. 86/3a, doplň písmena, napiš slova do čj d
Pro nemocné:
český jazyk- učebnice str. 85/1, 86 celá - opakování, str. 88,89, 91 - nové učivo, PS str. 17 celá a 18/1,  písanka do str. 25, číst nahlas z jakékoliv knížky
matematika uč. str. 30,31,32, 34,35 - opakování - projít ústně , str 33- nové učivo - ZAOKROUHLOVÁNÍ na desítky, geometrie - úsečka - 82, PS str.29,1,4, str. 31/ 8,9, str. 20/31, geometrie str. 47 celá - opakování
prvouka uč. str. 18,19, 20, přečíst, silně vyznačená slova znát, umět vysvětlit a uvést příklady, ps str. 15 celá

VYBÍRÁM 60,- KČ NA BETLÉMY DO KLADNA.


11.12.
Dnes nemáme d.ú.
Ve středu Vás zveme na akci Česko zpívá koledy. Již od cca 16,00 hod. máte možnost nákupu drobných vánočních dekorací od dětí z družiny, občerstvení atd... Koledy zpíváme společně od 18,00 hod.
Ve středu budeme mít až do ukončení plaveckého výcviku 2 hodiny matematiky ( jedna bude geometrie). V pátek budou děti kromě věcí na plavání nosit ještě věci na český jazyk.
Ve čtvrtek proběhne v naší třídě beseda ( přiměřená věku) s promítáním o dětech z  Konga- akci zaštiťuje kralupská charita, potom budou děti vyrábět záložky, které poslouží k prodeji a výtěžek poslouží na dobročinné účely nebo budou záložky dárkem  pro děti do Afriky.

8.12.
d.ú. čj uč. str. 82/2 tři věty - procvičovali jsme ve škole
V notýsku prosím podepište, že souhlasíte ( popř. nesouhlasíte) s exkurzí do Kladna. Pojedeme 19.12. do Sládečkova muzea - výstava betlémů viz. webové stránky muzea, prohlídka expozice. Odjezd v 8,00 hod. od školy. Návrat v cca 11 hod. Vybírám 60,- Kč.
V pátek 15.12. začíná plavecký výcvik. Podepište " Závaznou dohodu", kterou nesou děti v batohu domů. Odstřihněte označenou část, povídání si nechte doma, dohodu pošlete do školy. Děkuji. Zatím nevybíráme na plavání na dopravu žádné peníze.
Stromeček ve třídě máme, už jiný neposílejte. Velký máme od p. Godiše, malý máme od Bláhů - děkuji mockrát.

1.12.
Dnes děti nemají písemný úkol.
Příští týden budeme zapisovat, kdo komu dá dáreček pod stromeček.  Děti si vybraly, že chtějí besídku jako loni.
Promluvte s nimi doma o tom, kolik dárků a komu budou dávat.
Kdybyste nám někdo mohli zapůjčit umělý stromeček nebo máte možnost získat a darovat nám živý, budeme rádi.

29.11.
D.Ú. čj str.71/7,VYBER SI 2 SLOVA VÝZNAMEM NADŘAZENÁ A VYMYSLI DO KAŽDÉ SKUPINY 5 PŘÍKLADŮ - ZAPIŠ DO ČJ D- VYSVĚTLENO VE ŠKOLE.

21.11.
d.ú. čj uč. str.66/2 do ČJ D
2 sloupečky vzor: malá-velká - dětem jsem ukazovala ve škole- úkol je až na čtvrtek, zítra nenoste.
Opravené písemky z mat jsem vám po dětech poslala k nahlédnutí. Domluvili jsme se, že na ně dají pozor a nepoškozené mi je přinesou zpět do školy k založení do portfólií. Tři děti je vůbec neměly a jednu práci jsem dostala zpět zmuchlanou. Ostatní moc chválím. Dnes posílám písemku z č.j. Ty děti, kterým jsem ji z pochopitelných důvodů nedala domů, mají vyřídit, že je k nahlédnutí ve škole.
Zítra jedeme do Prahy. ODJEZD V 7,45 HOD. NEJPOZDĚJI. Děti dostaly podrobné instrukce včera a dnes znovu.
Vrátíme se na oběd.
OD 15.12.ZAČÍNÁME JEZDIT NA PLAVECKÝ VÝCVIK. PŘIPRAVTE DĚTEM VĚCI, KTERÉ POTŘEBOVALY LONI: PLAVKY (kluci-přiléhavé), ručník, mýdlo, čepici, hřeben. Plavání je povinnou součástí TV. Pokud se dítě ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit, je třeba potvrzení od lékaře. S bradavicemi se nesmí do bazénu. Vlasy budeme fénovat. Ve středu budeme mít místo TV hodinu matematiky- geometrie. (po dobu plavání)

15.11.
d.ú. matematika uč. str. 29/8 do MD- opsat dvojice čísel a porovnat je.
Anežka  má  informace v MŠ.
Ve čtvrtletní prověrce z čj bude: diktát vět, druhy vět, hranice slov ( oddělení slov ve větě), vlastní jména- velké písmeno, řazení slov podle abc, doplňování slov do vět (logické uvažování).
Vybírám vstupné 80,- Kč /výukový hudební program Praha.

14.11.
d.ú. ČJ pracovní sešit str. 12/3, ve škole jsme si vysvětlili, co budou děti ve cvičení dělat
Budeme psát čtvrtletní opakování z matematiky a č.jazyka. V matematice bude + - do 20 s přechodem, slovní úloha,porovnávání čísel do 100, poznávání geometrických těles,doplnění číselné řady do 100. Součástí je i porozumění zadaným úkolům a přiměřená rychlost práce.Všechny paralelní třídy píší stejnou čtvrtletní práci.
Příští týden ve středu 22.11. jedeme do Muzea hudby v Praze na výukový program "Cesta kolem světa". Vstupné je 80,- Kč + doprava po vyúčtování. Odjíždíme v 7,45 hodin. S sebou si děti vezmou: batůžek se svačinou, pití, kapesníky, kapesné dle uvážení, oblečení podle počasí. Kdo potřebuje, vezme si léky proti nevolnosti a hlásí předem, že má sedět vpředu. Oběd i družina beze změn.

OBLEČENÍ DO ŠKOLY: I děti, které vozí rodiče do školy autem by měly chodit v bundě a teple oblečené a obuté podle aktuálního počasí. V případě, že půjdeme na vycházku, do muzea, na odpolední přestávku na dvůr atd., může se vaše dítě nachladit. Nedostatečné oblečení a obutí není důvodem neúčasti na takových hodinách.

10.11.
DÚ písanka str. 19/5 řádků + opravit ČJ Š 
​Objevily se opět vši- zkontrolujte hlavy.

9.11.
DÚ PRV pracovní sešit str.10/2- budu ho kontrolovat až v úterý 14.11.
Zkoušejte počítání do 20 na čas. Třeba kolik příkladů děti spočítají za minutu, písemně i ústně. Před sčítáním a odčítáním do sta to potřebujeme zautomatizovat. Některé děti stále používají na prstech.

8.11.
DÚ MAT MINUTOVKY str. 15/29, tabulka a,b.
Děti dostaly domů soubory fotografií, cena je 250,- Kč. Pošlete mi, prosím, peníze po dětech.
V pondělí poslala p. Francová (pokladní KRPDŠ) příjmové doklady rodičům, kteří platili 200,- Kč u mě ve třídě. Děti Vám je měly předat.
Příští týden 16.11. vyhlásil ředitel školy ředitelské volno. Děti jste mohli přihlásit do ŠD.
Tři děti ještě nezaplatily 200,- Kč na pomůcky na VV a PV + kupuji z toho i kapesníky a ubrousky, když je potřeba. Domluvili jsme se v září, že necháme platbu až do listopadu. Už bych chtěla mít od všech vybráno, abych mohla objednat, co bude potřebovat.
23.11.počítejte s třídní schůzkou od 16,00 hod.
Požádala jsem vedení KRPDŠ o příspěvek na dopravu na exkurzi spojenou s Adventem a Vánocemi ( 500,- Kč),  o příspěvek " na týden za školou" (1000,-Kč) . V
obou případech nám bylo vyhověno.
 
3.11. 
DÚ  MG  pracovní sešit str. 44/5

31.10.
D.Ú. PRV PS str. 8/3 - až na čtvrtek
Pokud děti dostanou domů školní sešity, tak si je mají doma opravit, popřípadě je to informace pro rodiče, jak děti ve škole pracují, a když mají hodně chyb, aspoň vidíte, co je potřeba procvičovat. Samozřejmě se děti také chtějí pochlubit, pokud mají práci pěknou. Klidně můžete školní sešit podepsat. Já alespoň budu vidět, že se vám čas od času dostane do ruky :)
Notové sešity na hudebku nemají vůbec děti nosit domů, nechávají si je ve škole v šuplíčkách. Dnes ho měly tři děti doma................mají si do nich nalepit písničku, kterou jsme se dnes učili.

NEDĚLE  29.10.
ZÍTRA, V PONDĚLÍ 30.10. NEBUDE ODPOLEDNÍ VÝUKA- ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY VIZ. WEB ŠKOLY. NEBUDE SE TOPIT- TEPLÉ OBLEČENÍ.
DOPOLEDNE SE DĚTI FOTÍ - SADY NA VÁNOCE- VIZ. INFORMACE NÍŽE


19.10..
d.ú. MAT PS str. 15/12, dva sloupečky
Po podzimních prázdninách 30.10., se děti budou fotit (sada na Vánoce s kalendářem), bude šedé pozadí, vhodné je barevné oblečení. Kdo dopředu ví, že sadu chtít nebude, nemusí se nechat fotit.
Děkuji mamince Tadeáška Kouteckého za ušití podsedáků na židličky.

17.10.
D.Ú mat uč. str. 24/7 dva sloupečky.
Některé děti mi  opakovaně chodí říkat, že jsou jim malé boty na tělocvik. Proberte a vyřešte to  doma.
Příští týden ve čtvrtek a v pátek mají děti podzimní prázdniny.
Kaštany noste nejpozději do 30.10.
Úkoly pro Štěpána Jelínka: Český jazyk: hlavně procvičovat čtení - učebnici máte ve škole, zastavte se pro ni i pro sešity, český jazyk: řadit slova podle abc ( 3-5 slov s názorem, psaní jmen- velká písmena ve jménech osob a zvířat. Zítra začínáme nové učivo o větě str.42, do čj d str. 40/.dva větné celky a str. 35/ 13 dva řádky seřadit podle abc.....Matematika- sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky s názorem, geometrie- rýsování čar všemi směry podle pravítka na papír nebo do velkého sešitu- procvičování vedení tužky podle pravítka, motorické dovednosti, znát pojmy: čára křivá, přímá, uzavřená, otevřená, lomená, pozná geometrická tělesa: kvádr, krychle, koule, válec, jehlan, kužel a geometrické tvary:obdélník, čtverec. trojúhelník, kruh, PRV- Podzim- znaky, měsíce, uč. str. 12- 13 poznat živočichy v uč.  str.12, stavba těla živočichů str. 13, PS str. 6,7,8

16.10.
Dnes není písemný d.ú.
Každý pátek bude geometrie.Prosím, aby děti měly pravítko a ořezanou tužku nejméně č.2, později č. 3. Minulý pátek už jsme rýsovat zkoušeli, několik dětí nebylo na hodinu připraveno, i když jsem na pravítko upozorňovala (stačí obyčejné za 12,- Kč).

Minulý týden v pátek měly mít děti na čtení "čertovskou knížku"- v září jsem požádala o její sehnání, půjčení ( viz. str. níže).Měly ji 3 děti. Práci jsem posunula na dnešek- bylo to lepší, už ji nemělo jen 6 dětí. Beru to jako nepřipravenost na hodinu a zapsala jsem do on line ŽK do slovního hodnocení ke známce z čt.
Zítra jdeme v 8,00 hod. na výukový program do muzea. Ráno do 7,50 hod. supluji na druhém stupni za kolegu. Nebudu mít prostor před odchodem vybírat vstupné, prosila jsem, aby děti peníze přinesly nejpozději dnes, 7 dětí peníze nepřineslo.

Víťa Stovička nenosí ani notýsek, takže nemám informace pro rodiče kam psát........

12.10.
d.ú. prvouka prac. sešit str. 6/4- úkol je na příští úterý
Zítra máme geometrii = velký sešit bez linek, pravítko, ořezaná tužka.

Úkoly pro chybějící: MAT uč.  str. 22-24 ústně projít cvičení. Co je v oranžovém rámečku, je důležité a potřebujete si to zapamatovat, proto tomu věnujte pozornost./
Do MD 23/1 příklady k obrázkům, 24/7- dva sloupečky, PS str. 13/1, 2, 3,4, str. 17/18,19, ČJ UČ. STR. 33 naučit se abecedu zpaměti, umět řadit 3-6 slov podle abecedy, str.34 ústně projít, opakovat psaní velkých písmen ve jménech př. pan Novák, spolužačka Míša, sousedka Běta atd. ..., do ČJ D str. 34/8a  tři věty, str. 35/13a  dva řádky, PS str. 7 celá,  PRV uč. str. 12,13 přečíst, silně vyznačená slova umět vysvětlit a zapamatovat, znát rozdíl mezi savci, ptáky a hmyzem., PS opakování- str. 6 celá..

V ÚTERÝ 17.10. JDEME DO MUZEA NA VÝUKOVÝ PROGRAM ČERNÁ HODINKA, VSTUP 30,- Kč, kdo byl v divadle, tak jen 21,- Kč.S sebou do školy vezmi český jazyk uč.+ ps a matematiku a ps.

10.10.
d.ú. čj uč. str. 34/5 d. Do jednoho sloupečku napíší děti názvy věcí podle obrázků, do druhého sloupečku ta samá slova srovnají podle abecedy.Abecedu mohou mít před sebou- je v učebnici. Všechno jsem dětem ukázala a vysvětlila, pak mi to několik dětí opakovalo.

Potřebuji od Vás rodičů zpětnou vazbu: Mám psát stále informace na stránky třídy?Je to k něčemu dobré? Dnes například přišla třetina dětí bez učení do školy, přesto, že jsem to dětem připomínala a psala jsem na stránky třídy, že mají mít český jazyk a prvouku. 

Vstupné do divadla stálo 50,- Kč, doprava 41,- Kč, tzn, že 9,- Kč zbývá. S vaším souhlasem je ponechám u sebe. Příští týden půjdeme do Muzea na výukový program a vstupné je 30 Kč, děti by tedy přinesly už jen 21,- Kč. Pokud někdo nesouhlasí, napište mi info do notýsku, pošlu vám 9,- Kč po dětech.

Prosím, pokud dítě chybí, pište omluvenky do Omluvníčku.

Učíme se abecedu a v matematice sčítáme o odčítáme s přechodem do 20. Učíme se počítat jednoduché příklady se závorkami. Přestože to procvičujeme již týden, některé děti nedokáží opsat ( obkreslit) příklad zleva do prava bez chyb. S takovým fenoménem jsem se ještě ve své praxi nesetkala, a tak bude zřejmě potřebná rada odborníka, ale především větší trénik na  domácím hřišti.

9.10.
ZÍTRA ODJEZD DO DIVADLA UŽ V 7,45 HOD. JEDEME NA POHÁDKU "TŘI PŘÁNÍ PRO ANDULKU" DO DIVADLA VE SLANÉM.
6.10.
d.ú. ČJ PS str. 6/3 jeden sloupeček tzn. 5 slov, dětem jsem vysvětlila, co mají doplňovat, jak to mají psát.
Na výtvarnou výchovu si přinesou 1 jablíčko, stačí menší, budeme ho otiskávat, takže může být i nevzhledné, ale pevné. Kdo se domluvil, může mít do dvojice jedno.
V úterý jedeme do divadla. Děti si vezmou pouze češtinu a prvouku. V úterý ráno již nemám čas vybírat peníze na vstupenky. Budu počítat s dětmi, které zaplatí nejpozději v pondělí. Děkuji za pochopení.
Úkoly pro chybějící:
ČJ uč. str. 31-33 ústně, PS str. 5, 6/3, písanka do str. 12, začínáme se učit abecedu a opakujeme psaní velkých písmen ve jménech osob, pohádkových postav a zvířat (jednoduché příklady (víla Amálka, pes Rek, teta Běta), MAT - OPAKUJEME POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI, + A- DO 20, SČÍTÁNÍ I S PŘECHODEM DESÍTKY, BEZ PRSTŮ, UČ. STR.18,19 ÚSTNĚ, 20,21 ÚSTNĚ, 21/5 TŘI SLOUPEČKY DO MD, PS str. 11.PRV + informace na pondělí viz. výše

4.10.
d.ú. písanka str. 11, čtyři řádky

3.10.
d.ú. mat PS str. 10/24 - děti mají poznačené přímo v PS + dodělat PRV PS dopravní značky na čtvrtek
Příští týden v úterý jedeme do Slaného do divadla, vybíráme na vstupné a dopravu 100,- Kč.
Děkuji rodičům, kteří pomohli dětem s dopravou a přípravou zvířátka na výstavu ve škole a za přípravu a odevzdání sběru papíru pro naší třídu ( získali jsme cca 540,- Kč).

D.Ú. pro chybějící: mat UČ. STR. 18,19 ÚSTNĚ PROJÍT, 19/5 2 SLOUPEČKY DO MD,PRACOVNÍ SEŠIT STR. 10/21,22,24, minutovky str. 5- co nemáš, str.6 - co nemáš.
Čj uč. str.26-30 ústně, str.27/4 písemně do čj š, 30/2 do čj D, pracovní sešit str. 5 celá, str.6/3
PRV uč. str. 8 poznat a pojmenovat dopravní značky na této str., str.9 přečíst, zapamatovat, str.10-11 ústně -  znát podzimní měsíce, znaky podzimu, co jsou Dušičky, co se sklízí na poli, zahradě, jak se pole, zahrada připravuje na zimu......

26.9.
d.ú. ČJ uč. str. 19/2 do ČJ D. Opsat začátky vět a doplnit je. V sešitě budou tři věty. Na začátku velké písmeno, na konci tečka.
Dnes začala fungovat třetí hodina tělocviku. Kdo je přihlášený, jde pátou hodinu cvičit, pak na oběd, pak do družiny.

25.9.
V úterý 3.10. bude Den zvířat, kdo z dětí chce vystavovat zvířátko, nahlásí mi to do středy.
Stále dost dětí nemá modelínu, podložku, stavebnici, stěžují si, že vodovky nemalují, modelína se drobí nebo je tvrdá a špatně se jim s tím pracuje :(((.
Úkoly pro chybějící: Čj uč str. 18 ,19, abeceda + písmena, která jsme se neučili ve1.tř.: Q,W,X- psací i tiskací, do čj d 19/2, do čj š 19/3a, písanka do str. 8, PS str.4/3 Mat uč. str. 13/2 ústně, 14 ústně slovní úlohy, barevné sloupečky : 1. do MD, 2. DO MŠ, ps str.9/17,minutovky str. 3/6, číst nahlas, neslabikovat, dodržovat interpunkci.

22.9.
d.ú. čj uč. str. 16/8, čtyři věty - ústně jsme procvičovali ve škole, do čj d.
Úkol z učebnice nikdy nepište perem do učebnice, rodiče prosím, aby učebnici perem nepodepisovali.
Příští týden jdeme do školy jen do středy, čt je státní svátek, pátek je ředitelské volno.
Děti si odhlasovaly, že v pondělí nebudou mít domácí úkoly, ostatní dny úkol mají.

21.9.
d.ú. Mat uč. str. 12/3, třetí a čtvrtý sloupeček ( 1.a 2.už psali ve škole), přeloží stránku v sešitě MD vlevo píší jeden sloupeček, vpravo druhý.
Některé děti si  již poněkolikáté nepřinesly prvouku. můžete, prosím, dohlédnout, aby si připravovaly podle rozvrhu?
Ve třídě jsou stále vši, věnujte tomu pozornost.
Pokud potřebujete informace o akcích školního klubu (kroužky, maraton...) obracejte se na p. uč. Hrbkovou popř. vedoucí jednotlivých kroužků. Kontakty jsou na stránkách školy.

19.9.
d.ú. čj ps str. 2, dopsat věty
Rodičům, kteří nebyli na třídní schůzce, jsem poslala po dětech informace k přihlášení do internetové žákovské knížky.
Od zítřka by se mělo ve škole začít topit. Rozdám dětem nabídku kroužků ve školním klubu, pokud se bude chtít někdo někam přihlásit, vyplňte přihlášku a odevzdejte p. uč. Hrbkové do školního klubu.

Úkoly pro chybějící: MAT UČ.STR.10,11 ústně, PS str.9/19,20, minutovky str. 1,2- opakování, ČJ uč. str. 10,11- ústně, 4/11 opiš do ČJŠ, PS str.2 celá, písanka str. 3,4, prv str. 4-7 ústně, znát odpovědi na otázky str. 7. Kdo chybí více než týden, budu ráda, když se zastavíte ještě pro práci na papíře, aby si děti mohly procvičovat doma.

 29.ZÁŘÍ BUDE ŘEDITELSKÉ VOLNO.


13.9.
PEDIKULÓZA- výskyt vší ve škole.Pokud zjistíte, že vaše dítě má vši, zůstává doma jako při každé jiné infekční nemoci, až do doby, kdy má naprosto čisté vlasy. Je dobré to nahlásit ve své třídě, aby mohli ostatní rodiče udělat opatření.Při výskytu vší je nutné vyprat pokrývky hlavy, povlečení, potahy na křeslech a pohovkách, vyluxovat koberce ideálně ošetřit vhodným přípravkem.
Dejte dětem do školy ručník.Zatím přinesly jen 4 děti.
D.Ú. MAT PS str. 6/8

12.9.
d.ú. písanka dopsat str.3, všechny řádky jsem s dětmi prošla, aby věděly, co mají doma psát
Úkoly pro chybějící: mat uč. str. 7-9 ústně opakování, PS str. 5/ 5,6
ČJ uč. str. 8/4 přepiš do ČJ Š, str.9/6-8 ústně, písanka str.3, čítanka str. 10 celá
Opakovat + a - do 20, porovnávání a posloupnost (řady čísel) 0-20, slovní úlohy.
SBĚR PAPÍRU 19.a 20. ZÁŘÍ.

8.9.
d.ú. čj- opravit školní sešit, opisovali jsme věty z čj uč. str. 8/3. Vysvětlila jsem dětem, jak mají opravit.
d.ú. ze sešitu Minutovky- 1 sloupeček na + do 10, doplnit výsledky.
Na říjen budeme potřebovat knížku, ve které jsou čerti, hlásím to dopředu, abyste děti měly dost času si ji půjčit nebo najít.
3.10. bude ve škole Den zvířat- děti mohou vystavovat svoje zvířátko ( ne kočky a psy). 
Prosím, kdo ještě nezaplatil 50,- Kč na papírové ručníky, pošlete mi do školy.Děkuji.

7.9.
d.ú. matematika, papír
Kdo má zájem o třetí hodinu tělocviku, vyplní přihlášku, přinese zpět do školy. Děti dostaly domů všechny informace písemně na letáku.
Některé děti si přinesly do školy sešity, kde jsou řádky doplněné pomocnými linkami. Nevěděla jsem, že se něco tak hrozného prodává. Většina dětí, která tyto sešity má, do nich není schopná psát. I mně by to dělalo problém. Pokud by to bylo možné, vyměňte je, prosím, za sešity s klasickými řádky (maximálně s jednou! pomocnou linkou uprostřed). Začali jsme číst- to vypadá dobře, jen se ztrácíme bez záložek v textu. Psaní je podstatně horší. Procvičujte tvary písmen, i my ve škole procvičujeme. 

Úkoly pro Víťu: písanka první stránka, matematika PS  str. 4, opakovat + a - do 20 bez přechodu desítky, čísla 0-20- porovnávání, posloupnost, rozklad, ČJ učebnice str. 7 ústně, do sešitu napsat svoje jméno + jednoho spolužáka (písemně), opsat 3/8 z učebnice, čítanka- nahlas přečíst str. 9. Umět krátce převyprávět.
POZOR! NAPSALA JSEM ŠPATNĚ DATUM PLENÁRNÍ SCHŮZKY PŘÍŠTÍ TÝDEN. JE UŽ 14.9. ,TAK SI TERMÍN OPRAVTE :)))))

5.9.
Děti nesou domů OSOBNÍ DOTAZNÍK ŽÁKA, který jste vyplnili loni- prosím, prohlédněte ho, opravte změny, pokud je všechno stejné, napište: beze změn + datum + podpis.Děkuji.
Čtyři děti nedonesly "POLEDNÍ PŘESTÁVKU", dvě děti neměly nic na přezutí.
Na zítra připomínám TV.

4.9.
DĚKUJI MAMINKÁM, KTERÉ NAPEKLY PRO PRVŇÁKY NA ZAHRADNÍ SLAVNOST.
Do pomůcek jsem zapomněla zahrnout notový sešit, prosím, kupte ho dětem na HV.
Vybíráme 50,- Kč na papírové ručníky na WC.
Budu ráda, když zaplatíte příspěvek za KRPDŠ, 200,-Kč/rok.Dostáváme příspěvky na činnost ve třídě pouze, pokud je nadpoloviční většina platících členů. Loni jsme tuto podmínku splnili a dostali jsme příspěvek na dopravu do ZOO do Chomutova.
Zítra rozdám dětem učebnice a PS.Doma je obalte. Počítejte s tím, že učebnice jsou dost opotřebované, ale jiné bohužel nemáme k dispozici.
14.9.je třídní schůzka nejprve v plénu ( před školou- ve Slovanu- podle počasí) a pak ve třídách.
Děti dostaly domů k podpisu lístek POLEDNÍ PŘESTÁVKA- přečtěte, vyberte, podepište, vraťte ideálně zítra do třídy. Děkuji.
Ve středu máme tělocvik- děti potřebují obuv do tělocvičny a jinou ven na hřiště, tepláky, mikinu nebo jiné sportovní kalhoty s dlouhou nohavicí- dokud bude hezky budeme chodit ven,triko, kraťasy, náhradní ponožky, švihadlo, míč- to všechno v látkové tašce nebo pytli, podepsané.

1.9.
Sešity do 2. třídy:  č. 644 - notýsek, 440 velký  bez linek, 512 širší linky 8x, 523 užší linky 2x, 540 malý bez linek.
NA VV A PV STEJNÉ POMŮCKY JAKO LONI: pastelky- víc barev, fixy, vodovky,voskovky, kelímek na vodu- větší, štětce 2 větší ploché, 2 kulaté jeden malý, druhý větší, nůžky, které stříhají, lepidlo- malý špalíček, stírací tabulku, fixy na tabulku, hadřík-houbičku na tabulku, modelínu, barevné papíry, tempery. Nemusíte kupovat všechno nové, co přežilo loňský rok, klidně dejte letos znovu.

V pondělí 4.9.budeme ve škole 1 vyuč. hodinu. Děti přicházejí bočním vchodem- už jsou mazáci. Nemusíte s nimi do patra. Konec bude v 8,45 hod. Domluvte se s dětmi, jestli půjdou sami nebo na vás mají počkat. Přihlašte obědy, družinu atd.....V úterý jedeme již podle rozvrhu. Děti přijdou s taškou, svačinou a pitím. Budou vědět, jestli jdou na oběd a do družiny. Promluvte o tom s nimi. Končíme v 11,40 hod. a stejně tak v následujících dnech. Nenervujte se, že něco nemáte, během příštích dní to postupně doladíme.

Těším se. 


28.8.

DRUHÁ TŘÍDA
- už se nám to blíží, už se na Vás těším, děti i rodiče :))))
Během tohoto týdne Vám napíšu čísla sešitů, které budeme ve druhé třídě potřebovat. Obaly si nakoupíte nebo vyrobíte podle velikosti učebnic, které si v příštím týdnu rozdáme. Většina ostatních pomůcek bude totožná s první třídou, navíc bude pevné 30cm pravítko.
PROSBA: MĚLI BYCHOM OPLATIT LETOŠNÍM PRVŇÁČKŮM SLUŽBU Z LOŇSKA ( NÁM TAKÉ PEKLI RODIČE DĚTÍ O ROK STARŠÍCH) A NAPÉCT PRO NĚ NA ZAHRADNÍ PÁRTY NĚJAKOU DOBROTU.

PROSÍM MAMINKY (BABIČKY), KTERÉ BUDOU STÍHAT A  ZVLÁDNOU PŘIPRAVIT SLANOU ČI SLADKOU LASKOMINU, ABY SE MI OZVALI DO STŘEDY. MÁM ZA ÚKOL NAHLÁSIT LINDĚ KŘEČKOVÉ, KOLIK SE NÁM TOHO SEJDE, ABYCHOM VĚDĚLI S ČÍM POČÍTAT.
kDO Z VÁS BUDE MÍT ČAS, PŘIJĎTE SI  TAKÉ VYPÍT KÁVIČKU NEBO ČAJÍK 4.9. V 9 HOD. NA ZAHRADNÍ SLAVNOST. RÁDA VÁS UVIDÍM. KDO NEMŮŽE, POŠLETE PŘÍPADNÉ DOBROTY RÁNO PO DĚTECH DO ŠKOLY. MOC DĚKUJI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.6:
Zítra jedeme na poslední plavání. Děti budou dostávat mokré vysvědčení a budou mít takovou volnější hodinu s puštěnou vířivkou a různými hrami. Po skončení plavání ve škole budeme pracovat ve slabikáři a písance, takže si s sebou vezmou penál, písanku, slabikář.

Vyúčtování dnešní jízdy a návštěvy zoo: Jízdné + parkovné pro obě třídy 5 240,- Kč. Z KRPDŠ jsem obdržela příspěvek 2000,- Kč. Těmi jsme snížili částku na 3 240,- . Jelo 37 dětí. Jízdné za dítě 88,- Kč. Safaribus = 40,- Kč/dítě, vstupné = 54,- Kč. Celkem dnešní den = 182,- Kč/dítě.
182,- + 75,- z pondělí = 257,- Kč. Od této částky jsem odečtla 200,- Kč zbytek z plavání  a  vyšlo, že děti doplatí 57,- Kč.
Tuto částku mi, prosím, pošlete po dětech příští týden v úterý.

V pátek půjdeme na Malvaňák hrát hry a opékat vuřty.
V pondělí 26.6. bude celá škola zapojena do projektu Ekologický den - půjdeme směr Malvaňák, budeme na stanovištích plnit úkoly. Konec akce v 11,40 hod. u školy.
27.6. bude probíhat úklid třídy, doplňování portfólií, děti s sebou budou mít všechny učebnice a sešity, i když je v rozvrhu ten den nemáme.
28.6. proběrne sportovní olympiáda na školním hřišti. V tento den si děti odnesou tašky s věcmi na TV a vyklidí šatní skříňky. Nechají si jen přezůvky.
29.6. půjdeme vyprovodit deváťáky na úřad - sváteční oblečení. 
30.6. rozdáme vysvědčení, návštěva Radka Šírla s dárečky (fotbalový reprezentant, autogramiáda od 9,00 hod.)
Všechny dny končíme normálně v 11,40 hod. JEN V PÁTEK V 8,45 HOD.Tento den školní jídelna již nevaří. ŠD je otevřená. Nahlašte paní vychovatelce, jestli vaše dítě v pátek 30.6. půjde do družiny.
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC - JE TOHO OPRAVDU HODNĚ. SNAD JSEM NA NIC NEZAPOMNĚLA.
Dnešní výlet se vydařil, děti vypadaly spokojeně, byly hodné, nikomu nebylo po cestě špatně ............


20.6.
Zítra jedeme do Zooparku do Chomutova. Příjezd je naplánován na cca 14,00-14,30 hod.
NEJDEME NA OBĚD, POČÍTEJTE SE SVAČINOU DO DRUŽINY.
S sebou: batůžek: pití, svačina, kapesné, vhodné oblečení a obuv, pokrývka hlavy. Komu bývá špatně v autobuse vezme si před odjezdem léky a nezapomene na cestu zpět. Až přijedeme, odvedu děti do družiny nebo si je vyzvedněte u školy nebo budou mít lísteček, že odcházejí samy.

Po dnešním dni prohlédněte děti, zda nemají klíšťata.

Na pátek plánujeme hry na Malvaňáku a opékání vuřtů. Oznamuji to s předstihem, abyste stihli  koupit  vuřtíky.

19.6
Zítra jdeme pěšky do Budihostic na farmu k panu Bílkovi.S sebou batůžek- svačina, pití, pokrývka hlavy,vhodné oblečení a obuv podle počasí.  Přijedeme na oběd v 11,40, pak jdou děti do ŠD.Na zpáteční cestě máme zastávku na nanuka, kterého děti dostanou.
Vyúčtování dnešního dne:  Cena za dopravu 45,-/dítě, poplatek za výklad 200,-/skupina + 20,- dítě tj. 30,-Kč/ dítě. Celkem dnešní den 75,- Kč.Z naší třídy se zúčastnilo 20 dětí.Zatím vše hrazeno z 200,- Kč z plavání.

16.6.
V pondělí jedeme na pštrosí farmu do Čeňkova- Odolena Voda.Děti budou ve škole v 7,45 hod. S sebou batůžek- svačina, pití, pokrývka hlavy, přiměřené kapesné,vhodné oblečení a obuv podle počasí, pláštěnka. Přijedeme na oběd v cca 11,40, pak jdou děti do ŠD.

Prosím o peníze na pracovní sešity do 2. třídy ještě nezaplatily tyto děti: Péťa Asník, Anežka Hrdličková . Děkuji.

13.6.
Dnes není písemný d.ú.
V pátek je branné cvičení. Děti si vezmou batůžek a do něj pití,svačinu, pláštěnku a misku nebo ešus se lžící na oběd,na hlavu čepici proti slunci, sportovní oblečení podle počasí, vhodnou obuv, můžete provést postřik proti klíšťatům. KDO NECHODÍ NA OBĚDY A BUDE CHTÍT OBĚDVAT NA MALVAŇÁKU V PŘÍRODĚ, MUSÍ TO NAHLÁSIT DO ZÍTŘKA BUĎ V JÍDELNĚ NEBO MNĚ, ZAPLATÍ 30,- Kč.

Doprava na plavecký výcvik vyšla na 300,- Kč na žáka. Vy jste dávali zálohu 500,- Kč. Protože budeme platit několikrát dopravu a vstupné příští týden, až vyrazíme podle plánu na naše cesty, nechám si 200,- Kč u sebe a zaplatím z nich co bude třeba. Pokud s tím někdo nesouhlasí, přijďte se individuálně domluvit.

10.6.
d.ú. písanka str. 26, čtyři řádky
PRO CHYBĚJÍCÍ: slabikář do str. 104, písanka do str. 26, matematika str. 49/1, prvouka str. 71 a 75/ domeček.
V pondělí jdeme do knihovny, kde budou děti slavnostně pasovány na čtenáře, mají mít knížku, ze které budou číst. Naše třída od 9,00 do 9,45 hod.

6.6.
d.ú. matematika str. 49/1 tři sloupečky
Začali jsme odčítat s přechodem přes desítku.
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 102, PÍSANKA DO STR. 24, MATEMATIKA DO STR. 49/1. pRVOUKA STR. 68,69.

16.6.- PÁTEK- bude branný den, proběhne na Malvaňáku, oběd přivezou za námi, děti budou potřebovat misku a lžíci nebo ešus. Kdo nechodí na obědy a měl by zájem poobědvat s námi v přírodě,může, když si oběd přihlásí a zaplatí. 
26.6. PONDĚLÍ- proběhne Ekologický den ( náhrada za Den Země) také na Malvaňáku.

2.6.
Dnes d.ú. není.
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘDO STR. 100, PÍSANKA DO STR. 22, MATEMATIKA  STR. 48/ 3 A DO SEŠITU NEBO NA PAPÍR 2 SLOUPEČKY BAREVNÝCH PŘÍKLADŮ.
Na pracovní sešity do 2. třídy budu vybírat 300,- Kč. Celkem jich bude 8. Peníze musí být před odchodem na prázdniny vybrány.

29.5.
Včera dostaly děti d.ú. z PRV str. 67- přepsat slova psacím písmem pod obrázky povolání- mají ho na středu na PRV.
Dnes d.ú. z písanky- tři slova do písanky str.21.
PRO CHYBĚJÍCÍ: slabikář  do str. 98, písanka do str. 21, matematika str. 47, prv str. 66,67.

V týdnu od 19.6. do 23.6. budeme mít následující program: po- pštrosí farma Čeňkov- Odolena Voda, autobusem, konec vyuč. v 11,40 hod.,  
úterý- farma p. Bílek- Budihostice, pěšky, konec v 11,40 hod.,
středa- Zoopark Chomutov, autobus, návrat v cca 14,00 hod.- odhlásíme obědy,
čtvrtek- poslední plavání- konec v 11,40 hod.,
pátek- třída+ okolí školy- konec v 11,40.

Na 16.6. je náplanováno branné cvičení, na 26.6. ekologický den, na 27.6. sběr papíru.
Poslední týden doprovodíme také žáky devátých tříd na Městský úřad na slavnostní ukončení základní školní docházky.
12.6. budeme mít v knihovně "Pasování na ČTENÁŘE". Připravte po domluvě s dětmi knížku, ze které budou číst. (krátký kousek).


26.6.
D.Ú.- doplnit křížovku ve slabikáři str.97.
Pro nemocné: slabikář do str. 97, písanka do str. 19, matematika do str. 45, prv str. 64,65,70.

Probrali jsme všechna písmenka a slabiky. Umíme je napsat. (q,w,x- až ve 2. tř.)Umíme je přečíst. Od příštího týdne opakujeme, budeme psát i závěrečný písemný test.(opis, přepis slov, vět, diktát,tvary písmen, orientace v jednoduchém textu, doplňování vět)
V matematice ještě začneme + a - s přechodem desítky do 20. Opakování si také napíšeme ( porovnávání čísel, + a - do 20 bez přechodu desítky, vyřešení jednoduché slovní úlohy,orientace na číselné ose, geom. tvary a tělesa).

Chválím děti za dnešní chování v autobuse i divadle.

PRÁVĚ JSEM OBDRŽELA BALÍČEK S FOTOGRAFIEMI.POSÍLEJTE PENÍZE, PROSÍM.
Foto třídy 35,-, samostné 3 kusy 75,- a kdo se fotil ve skupině 25,- ks. Spočítejte si individuálně svoji celkovou sumu.

24.5.
V pátek jedeme di divadla v Kladně. Děti si vezmou do školy slabikář+písanku a penál. Do malého batůžku, nebo děvčata do kabelky, si vezmou pití,malou svačinu, malé kapesné, hezké oblečení. Po příjezdu půjdeme ještě do třídy, potom na oběd.
Příští týden 1.6. proběhne od 16,00 hodin třídní schůzka "Co jsme se naučili", jak jsme se domluvili na posledním setkání. Holčičky budou mít sukýnky, kluci se mají zeptat na klobouk....Už se na Vás těšíme. Vyhraďte si cca 1 hodinu času.

18.5.
Dnes není písemný úkol. Včera byl z matematiky str. 43, čtyři sloupečky barevných příkladů (6+6 opsat do linkovaného sešitu a vypočítat). Dnes některé děti neměly, přinesou zítra nebo v pondělí.
ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍ: slabikář do strany 93, písanka do strany 14, prvouka strana 63, matematika do str. 44.
Na zítřek mají děti umět zpaměti básničku ze slabikáře str. 92 o běláskovi, vědí to od středy, učili jsme se jí ve škole, většina dětí už ji uměla ve středu. Nepište mi, prosím, že ji nemůžete procvičovat, protože jde dítě na trénink nebo na kroužek. Organizace volného času vašich dětí by neměla zasahovat do přípravy na školu. Děkuji za pochopení.
Příští pátek jedeme do Kladna do divadla na představení Uhlíř, princ a drak. Budu vybírat 100,- Kč na dopravu+ vstupné.
1.6. objednal pan ředitel pro celou školu výstavu voskových figurín - osobnosti z českých dějin, máme se jí zúčastnit i s dětmi z prvních ročníků. Vstupné bude 30,- Kč, zbytek bude doplacen z posledního sběru papíru.
Dále počítejte s výdajem na pracovní sešity do druhé třídy (čj, mat , prv, písanky), které se objednávají již nyní a platí se předem (cca 320,-Kč).
Zatím neposílejte, je to jen informace předem.
A v týdnu od 19.do 23.6. pojedeme na výlet do zooparku Chomutov a jiný den na pštrosí farmu, což také bude stát nějakou korunu.
Upozornění: Školní rok ještě neskončil, právě naopak, teď finišujeme a sbíráme poslední podklady pro závěrečné hodnocení.


15.5.
Dnes d.ú. z mat, dva sloupečky a na středu z prvouky- nakreslit dům, ve kterém děti bydlí.
Fotografie třídy jsem objednala i pro všechny děti, které mají neštovice. Některé maminky mě o to přímo požádaly a ostatní se můžou rozmyslet, jestli společnou fotografii budou chtít nebo ne, i když se s námi letos bohužel nefotili.
26. května pojedeme do Kladna na divadelní představení.

12.5.
DÚ písanka str. 13, pět řádků.
U některých dětí jsem nenašla informace k pondělnímu focení. Jdeme na řadu hned ráno, takže nebudu mít moc času dělat průzkum, proto jsem potřebovala, abychto věděla trochu dřív.
PRO chybějící. slabikář do str. 91, písanka do str. 13.

11.5.
Dnes není písemný d.ú.
Napište do notýsku 1) kdo má zájem o focení pod vodou při plavání 18.5. (300,-Kč- info dostaly děti na letáčku z bazénu).
2) Jaké foto budete chtít v pondělí 15.5. při focení ve třídě ( foto třídy 35,-Kč - asi všichni, foto jednotlivec nejméně 3 ks á 25,- Kč, skupinky kamarádů kdo s kým á 25,- podle počtu lidí udělá p. fotograf počet fotek).

10.5.
D.Ú. MAT. STR. 42, vysvětlili jsme ve škole, jeden příklad jsme udělali vzorově.
pro chybějící: mat do str. 42, slabikář do str. 90, písanka do str. 11, prvouka jen str. 61

5.5.
d.ú. písanka str. 9 - dopsat do konce, číst nahlas slabikář sTR. 88,89.
Osm dětí ještě nemá zaplaceno 45,- Kč do planetária ( středa).

ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY ROZHODLO O ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ  V BUDOVĚ ŠKOLY Z DŮVODU VÝSKYTU ŽLOUTENKY TYPU A  MEZI PŘÍBUZNÝMI ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY.
DĚTI BYLY POUČENY O MYTÍ RUKOU A POUŽÍVÁNÍ DESINFEKCE. DOMŮ SI ODNESLY RUČNÍKY, KTERÉ ZATÍM NESMÍ BÝT VE TŘÍDÁCH.
NEMOC NEMÁ NIKDO ZE ŽÁKŮ ANI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY, JSOU TO JEN PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ. PLATÍ OD DNEŠNÍHO DNE DO ODVOLÁNÍ.

28.4.
D.Ú. písanka str. 4- tři věty, nahlas číst slabikář str. 86
Děti,které chybí, doplní str. 4 celou.
V pondělí je státní svátek. 15.5. přijde fotograf, foto třídy 35,-, foto jednotlivec 25,-. Kdo se bude fotit sám je nejmenší počet 3 ks, kdo s kamarády, počet fotek bude podle počtu dětí na fotce= každý dostane jednu. Promyslete si, jak budete chtít nechat svoje děti vyfotit nebo jestli se sami vůbec fotit nebudou.
10. května přijede pojízdné Planetárium, vstupné bude 45,- Kč.

27.4.
d.ú. písanka str. 4, tři věty
PRO CHYBĚJÍCÍ. PÍSANKA STR. 4, SLABIKÁŘ STR. 85

26.4.
d.ú. slabikář str. 85, modrý trojúhelník
ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍ.: písanka do str. 3, slabikář do str. 85, matematika do str. 37/1, prvouka str. 59
Zítra jedeme na plavání.
V pátek NEBUDE Den Země- nepřízeň počasí viz. info v notýsku.

18.4.
Děti mají v notýsku informace k plavání. VE ČTVRTEK OD 16,30 HODIN JE TŘÍDNÍ SCHŮZKA V 1.A.

11.4.

Dnes děti nemají písemný d.ú. Učíme se nové písmeno F,f. SČÍTÁME A ODČÍTÁME DO 20 PŘÍKLADY TYPU10+8,8+10.11-1,11-10
Ve čtvrtek začínají velikonoční prázdniny. Děti přijdou do školy v úterý 18.4.
Na konci měsíce 28.4. proběhne Den Země, který se bude konat v areálu Malovarského rybníka a vyučování v tento den skončí až ve 12,30 hodin.
Připomínám, že 20.4. začíná plavecký výcvik.
PRO CHYBĚJÍCÍ: slabikář do str. 79, písanka do str. 37, matematika do str. 32, prvouka na str. 49
PŘEJI VŠEM KLIDNÉ, SLUNEČNÉ A ZDRAVÉ VELIKONOCE.

4.4.
d.ú. písanka str. 33- 3 věty- na začátku velké písmeno, slova jsou oddělená mezerou, na konci je tečka.
V matematice jsme začali sčítat desítky a jednotky.Př. typu 10+3,3+10.
Na zítra si mají děti přinést kelímek, květináček nebo umělohmotnou krabičku s hlínou- budeme sít semínka  při prvouce.
Na pátek vyfoukněte dětem 2 vajíčka na vv ( některé děti už si je přinesly.
Příští týden ve středu přijede divadlo s představením, vybírám 50,- Kč.
Po Velikonocích začínáme jezdit na plavání.

31.3.
d.ú. písanka str. 32, 6 slov
PRO CHYBĚJÍCÍ. PÍSANKA DO STR. 32, SLABIKÁŘ DO STR. 72, MATEMATIKA STR. 29/2, 30/1,2.

29.3.
d.ú. slabikář str. 70, modrý trojúhelník
Děkuji všem rodičům, kteří mohli dětem přinést sběr papíru.

PRO CHYBĚJÍCÍ: ČJ-NIC NOVÉHO, MATEMATIKA STR. 29/2,3, 30/1, PRV- NIC V UČEBNICI, BYLI JSME NA POZNÁVACÍ VYCHÁZCE.

POKUD BUDE PĚKNĚ, BUDEME CHODIT NA TV VEN. DEJTE DĚTEM VHODNOU OBUV A OBLEČENÍ (TRIČKO A KRAŤASY JEŠTĚ NENÍ VHODNÉ OBLEČENÍ), ABY MOHLY HODINU VENKU ABSOLVOVAT.

28.3.
D.ú. písanka str.30- čtyři řádky.
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 70, PÍSANKA DO STR. 30, MATEMATIKA- PÍSEMNĚ NIC, ALE PROCVIČOVAT ŘADU ČÍSEL 0-20, HNED PŘED, HNED ZA, PŘED, ZA, JE VĚTŠÍ, JE MENŠÍ ATD....

27.3.
d.ú. matematika str. 29, barevné příklady vpravo, opsat do 2 sloupečků, vypočítat, sešit dostaly děti ve škole
PRO CHYBĚJÍCÍ: MATEMATIKA STR.28/4, 27/3, SLABIKÁŘ DO STR.69, PÍSANKA DO STR.  s písmenkem č, prvouka str. 52

24.3:
Dnes není písemný d.ú. Číst nahlas slabikář strana 68,69.
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 68, PÍSANKA DO STR. 27

23.3.
d.ú. písanka 4 řádky
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 67, ZÍTRA STR. 68 NOVÉ PÍSMENO ř,Ř., písanka do str. 26, matematika str. 28/ 3, procvičovat posloupnost čísel do 20, hned před, hned za, větší, menší, atd...procvičovali jsme praktické úkoly s papírovými mincemi, zaplatím 15,- Kč v obchodě, jaké mince použiju atd...., prvouka str. 47, str. 50.

22.3.
d.ú. matematika str. 29/1
Děti dostaly domů arch natištěných mincí- mají za úkol je vystřihat (někdo začal už ve škole), dát je do vhodné krabičky (ukazovala jsem ve škole) s víčkem a přinést si peníze do školy. Můžete jim pomoci (když Vás o to hezky požádají).

21.3.
d.ú. písanka str. 24, pět řádků, číst nahlas ve slabikáři str. 65, 66
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 66, PÍSANKA DO STR. 24, MATEMATIKA DO STR. 27/ 1,2 - NOVÉ UČIVO, rozklad na desítky a jednotky, číselná řada do 20, porovnávání čísel, zápis čísla 11-20.

20.3.
Dnes není písemný d.ú.Do desek s číslicemi dejte čísla až do 20,  začneme řadu 0-20.
Pro chybějící: matematika: do str. 25, slabikář do str. 65, písanka do str.22, prvouka  JEN str. 46. POZOR !U PRVOUKY PÍŠU PŘÍMO JEDNU KONKRÉTNÍ STRANU, KTEROU DĚLÁME, PROTOŽE PŘESKAKUJEME, NEDOPLŇUJEME PRVOUKU POSTUPNĚ. NĚKTERÉ DĚTI PO NEMOCI MAJÍ DOPLNĚNOU PŮLKU UČEBNICE, PROTOŽE NEROZLIŠUJETE, JESTLI MAJÍ DĚTI MÍT HOTOVO VŠECHNO AŽ DO STR. TÉ A TÉ jako v matematice nebo písance A NEBO JENOM TU JEDNU URČITOU STRANU v prvouce.
GRATULUJEME VÍTKOVI- PŘIVEZL ZE SOUTĚŽE KRÁSNÉ DRUHÉ MÍSTO A STŘÍBRNOU TROFEJ :)))).

16.3.
d.ú. písanka str. 20, čtyři řádky
Do desek s písmenky už nastříhejte všechna písmenka, slabiky a znaménka.
Do desek s číslicemi dejte čísla až do 20, v pondělí začneme řadu 0-20.
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 63, ZÍTRA NOVÉ PÍSMENO Ž,ž, str. 64- doplnit všechno,co doplňujeme, písanka do str. 21, zítra str.22, matematika do str. 23, str. 24/ 1, dva sloupečky.
Dnes jsme drželi Víťovi Stovičkovi palce- ve školním kole byl první a dnes odjel do Slaného na okresní kolo recitační soutěže, jsme zvědavi, jak se mu bude dařit. Eliška Jandoušová byla třetí, taky šikulka. Děkuji za domácí pomoc a trénink rodičům.

14.3.
d.ú. mat str. 23/3
Pro chybějící: písanka do str. 18, slabikář do str. 61, matematika do str. 23/3

13.3.
d.ú. slabikář str. 60, cvičení pero, sova
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 60, PÍSANKA DO STR. 17, PRVOUKA STR. 45- DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA- UMĚT POJMENOVAT SAMCE, SAMICI, MLÁDĚ, ČÍM SE ŽIVÍ, JAK SE JMENUJE PŘÍBYTEK........, MATEMATIKA- STR. 22- NOVÉ UČIVO, 10 BAREVNÝCH PŘÍKLADŮ ZE STR. 21 DO SEŠITU NA MAT.
ASI ZA MĚSÍC BUDEME POTŘEBOVAT MANIPULAČNÍ HODINY NA PRV ( PAPÍROVÉ, UMĚLOHMOTNÉ), DĚTI SI JE MOHOU PODEPSANÉ NOSIT DO ŠKOLY UŽ NYNÍ, POKUD SI JE NEMÁTE OD KOHO PŮJČIT NEBO JSTE JE NEZDĚDILI, MŮŽETE JE KOUPIT V PAPÍRNICTVÍ NEBO JE S DĚTMI VYROBIT.

9.3.
Dnes není písemný d.ú.
PRO CHYBĚJÍCÍ: písanka do str. 14, slabikář do str. 58- nové písmenko, najít v básničce, pod obrázkem spojit slova, brýle- vyznačit slabiky / čárka, tečka), číst nahlas slova a věty, matematika do str. 21
Sběr papíru chystejte na 28. nebo 29.3. 
Příští středu nebude třetí hodina tělocviku navíc.


8.3.
d.ú. písanka str. 13 čtyři řádky
PRO CHYBĚJÍCÍ: PÍSANKA DO STR. 13, SLABIKÁŘ DO STR 57, MATEMATIKA DO STR. 21/1, PRV STR 44- UMĚT POJMENOVAT A POZNAT KYTIČKY, STR. 45.POJMENOVAT DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA.
V dubnu začínáme jezdit na plavání- 1. lekce 20.4. (čtvrtek)- do Slaného. S sebou budou děti mít: plavky, ručník, hřeben, mýdlo ( mycí gel), dlouhé vlasy- gumička,plaveckou čepici(povinná!!). Vše v igelitové tašce, podepsané. Děti platí pouze dopravu.Plavání je povinná součást tělesné výchovy. Pokud má dítě závažné zdravotní důvody, proč se nemůže plaveckého výcviku zúčastnit, přineste zprávu od lékaře.
Plavání končí 22.6. Každá lekce trvá 2 vyučovací hodiny a pg. dozor je vždy přítomen přímo v bazénu.

7.3.
d.ú.matematika 10 příkladů z učebnice str. 19
PRO CHYBĚJÍCÍ: matematika do str. 20,, písanka do str. 12, slabikář do str. 56

6.3.
D.Ú. slabikář str. 56, dvě cvičení nahoře, obě jsme si vysvětlovali ve škole, prv- str. 44- umět pojmenovat všechny rostliny a poznat je.

Ve středu budou některé děti recitovat na soutěži ( Eliška, Maruška V., Matěj ??, Nella, Adélka??, Vítek, Dan Ž.). Soutěž se koná přímo ve škole během druhé a třetí vyučovací hodiny předám děti paní asistentce a paní učitelce Hrbkové, po ukončení soutěže mi děti zase přivedou do třídy

PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ  do str. 56, písanka do str. 12, matematika do str.19, prvouka str. 58 doplnit, str. 44- umět pojmenovat všechny rostliny a poznat je

3.3.D.ú. písanka str. 11, čtyři řádky dvojhláska eu

2.3.Dnes není písemný d.ú.
PRO CHYBĚJÍCÍ: MAT- str. 19/2, 19/3 - 2 sloupečky opsat do sešitu na matematiku, vypočítat. Slabikář- písmeno H,h str. 54, v básničce kroužkuj H,h, kouzelné brýle = doplň čárky, tečky podle slabik, pod obrázkem spoj slabiky, aby utvořily slova, čti nahlas Hynek, Hanuš....., , písanka str. 9 dvojhláska au
Péťa Asník má písanku i sešit na matematiku ve škole- přijďte si pro ně, ať můžete dopisovat.

1.3.
d.ú. matematika str. 19/1- slovní úloha, přečíst nahlas, zjistit, jestli je na + nebo -, na krátkou linku napsat příklad, na dlouhou odpověď.Ve škole se učíme, že posledním slovem v otázce začínáme odpovídat, všechna slova jsou napsaná v zadání, takže je děti jen přepíší do odpovědi.
D.Ú. prvouka je až na pondělí- str. 57, doplnit s pomocí rodičů den, měsíc a rok narození rodičů a sourozenců + nalepit foto nebo nakreslit místo fotky obrázek.
PRO CHYBĚJÍCÍ: mat- str. 18/ 1,2,3 + d.ú., slabikář do str. 53- opakování, písanka do str. 8, procvičovat psaní slov a písmen jako diktát, prvouka viz. výše d.ú.

28.2.
D.ú. písanka str. 8, tři řádky.
Kdo neměl po prázdninách ještě dnes věci na tělocvik, prosím, aby už ve čtvrtek byl vybaven.V březnu má být již poměrně pěkné počasí, počítejte s tím, že budeme chodit ven.Dejte dětem do skříňky sportovní obuv a oblečení na ven ( např. šusťákovou- teplákovou soupravu).
Příští týden proběhne školní kolo recitační nsoutěže, zítra bych dala zájemcům z naší třídy a vytypovaným dětem nějakou příhodnou básničku, kterou s nimi projdu, vysvětlím, ale vás prosím, abyste jim pomohli doma, aby se jí naučili zpaměti.
Úkoly pro chybějící:MATEMATIKA do str. 17, Slabikář do str. 53, písanka do str.8, Prvouka jen str. 55 a naučit se měsíce, jak jdou za sebou.

16.2.
Dnes není písemný d.ú.
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 50, PÍSANKA DO STR. 4, MATEMATIKA DO STR. 15 , 10 PŘÍKLADŮ Z BAREVNÉHO SLOUPEČKU NA PRAVÉ STRANĚ PŘEPSAT DO SEŠITU A VYPOČÍTAT + PSANÍ ČÍSLICE 10 NA STR. 17 NAHOŘE

13.2.
d.ú. písanka 3 str. 1, čtyři řádky
PRO CHYBĚJÍCÍ: začali jsme psát do nové písanky- přijďte si ji vyzvednout do školy,písanka 3, str.1, slabikář do str. 47, MATEMATIKA str.14/1,2, procvičuj ze tří čísel slož dva příklady na sčítání a dva na odčítání např. 6,4,2       2+4=6,4+2=6,6-2=4,6-4=2 (příklady do 9),
prvouka: naučit se měsíce, jak jdou v kalendářním roce za sebou

9.2.
d.ú.PÍSANKA STR. 38 čtyři řádky.

15.2. V RÁMCI PROJEKTOVÉHO DNE KONTINENTŮ SE NAŠE TŘÍDA ZÚČASTNÍ HODINOVÉHO VÝUKOVÉHO PROGRAMU ZÁBAVNOU FORMOU " U NAŠICH SOUSEDŮ V EVROPĚ". VYBÍRÁME 45,- Kč,

PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR.45, ZÍTRA ZAČNEME ČÍST SLOVA S DVOJHLÁSKOU AU, OU str.46,47, PÍSANKA DO STR. 39, V PONDĚLÍ DOSTANEME PÍSANKU Č.3, MATEMATIKA DO STR. 13.

8.2.
Dnes d.ú. není.

7.2.
d.ú. písanka str. 37 čtyři řádky
V mat jsme se učili číslici 9.

DNES ODPOLEDNE PROBĚHNE BESEDA S PANEM ZDEŇKEM ŠIMANOVSKÝM OD 15,00 HOD. V NAŠÍ ŠKOLE. Pan Šimanovský je psycholog se soukromou praxí v praze, věnuje se muzikoterapii, působí v krizovém centru a na lince důvěry, vydává knížky v nakladatelství Portál. Přináší v nich spoustu námětů a her, jak zvládat agresivitu a neklid u dětí, jak rozvíjet zdravou dětskou osobnost .......
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.BESEDA JE ZDARMA, JINDE ZA SEMINÁŘE S PANEM ŠIMANOVSKÝM ZÁJEMCI PLATÍ NEMALÉ LEKTORNÉ.

PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 45, diktáty slov, slabik,opakování psacích tvarů, písanka do str. 37,MATEMATIKA do str. 11, barevné příklady (10) opiš do sešitu a vypočítej, PRVOUKA- přeskočili jsme na str. 54 ROK, roční období, děti budou vědět v jakém měsíci se narodily a do jakého ročního období patří- neustále to procvičujeme, uč. str. 54 doplˇ, spoj, vybarvi.

6.2.
d.ú. slabikář str.44 modrý trojúhelník- označ správné slovo

2.2..
d.ú. písanka str. 35 - ČTYŘI ŘÁDKY, číst nahlas str. 42,43- slabikář
PRO CHYBĚJÍCÍ: PÍSANKA DO STR. 35, SLABIKÁŘ DO STR. 43, MATEMATIKA DO STR. 10/ 1,2,3,4.

1.2. Dnes d.ú. z mat uč. str. 9 - osm příkladů ( jsou označené) opsat do sešitu, vypočítat.
Naučili jsme se nové písmenko R,r ve slabikáři.
ZÍTRA PŮJDEME NA TV VEN SÁŃKOVAT, BOBOVAT, LOPATOVAT. DEJTE DĚTEM OTEPLOVAČKY NA PŘEVLEČENÍ, RUKAVICE, ČEPICE!!
V pátek jsou pololetní prázdniny.
PRO CHYBĚJÍCÍ: písanka do str. 33, slabikář do str. 42- nové písmeno, mat. do str 9, učili jsme se orientačně poznávat krychli, kvádr, kouli, válec, barevné příklady vpravo 5+5 opsat a vypočítat do sešitu na matematiku ( kdo nemá, na papír), rozkládat číslo 8, + a - do 8. 

31.1.
Dnes bez d.ú. Pochvalte děti za pěknou práci v 1. pololetí. Já už jsem to udělala:))). Děkuji za sledkosti - obalím si nervy na další pololetí:)))

30.1.
d.ú. ze slabikáře na str. 19, úplně dole opsat jména dětí do "opičkového sešitu" ( na č.j.)

PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 40, BÁSNIČKU kOMINÍK- ZPAMĚTI, PÍSANKA STR. 32, PÍSMENO S, PROCVIČUJTE DIKTÁTY PÍSMEN I SLOV
MATEMATIKA STR. 8/1,2,3
PRVOUKA STR. 43 OPAKOVÁNÍ čLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

27.1.
d.ú. slabikář str. 39 vpravo dole cv. míček, doplnit písmeno Š,š
PRO CHYBĚJÍCÍ: SLABIKÁŘ DO STR. 39- ČÍST NAHLAS + VŠECHNY ÚKOLY, POD OBR. NA STR. 38 NAHOŘE POSPOJOVAT ZE SLABIK SLOVA( 1 SLABIKA Z HORNÍHO, 1 SLABIKA Z DOLNÍHO ŘÁDKU, NAPŘ. Dá - ša ), PÍSANKA DO STR. 31 VŠECHNO + PŘEPIŠ PSACÍM PÍSMEM DO SEŠITU NA ČJ SLOVA ZE STR. 14 VE SLABIKÁŘI- RŮŽOVÁ STONOŽKA (6 SLOV)
MATEMATIKA STR.7 CELÁ, STR.8 - PIŠ ČÍSLICI 8 
Vysvědčení budeme rozdávat v úterý 31.1. poslední hodinu.Dejte dětem obálku, fólii, pouzdro- zkrátka něco, v čem tu krásu donesou nezmuchlanou, neroztrhanou a neumaštěnou:))))
V pátek 3.2. jsou pololetní prázdniny.
Ve třídě jsou opět vši, prohlížejte hlavy.

24.1.
Dnes není písemný d.ú.
Pro chybějící: Nová matematika- kdo bude chybět déle, přijďte si ji vyzvednout do školy- str. 4, str.6/2, písanka str. 29, slabikář str. 37- číst nahlas, doplnit cvičení, barevná slova - čtení na rychlost
Mám nemocné dítě. Kdo se omlouval, že nemůže přijít na individuální konzultaci a chtěl další "svůj" termín, tak oznamuji, že se budu ve škole nacházet nejdéle do 13,00 hod. Děkuji za pochopení.

23.1.
d.ú. mat - opsat barevné příklady ze str. 59 do sešitu na matematiku, rozdělit je do 2 sloupečků ( 5+5) a vypočítat
Zítra dostaneme novou učebnici matematiky, starou necháme ve škole, děti ji dostanou na konci šk.roku.
Nabídka : Knížka "Bezpečně na cestách necestách" + kluzák na sníh zdarma za 250,- Kč. Děti dostaly letáček. Kdo bude mít zájem, přinese ve čtvrtek 250,- Kč, prodejce předá knížku a kluzák ve škole.
KHS dnes vyhlásila omezení pobytu školních dětí venku až do čtvrtka- špatná kvalita ovzduší.
PRO CHYBĚJÍCÍ:MAT DO STR.59  + DÚ, DOBARVIT OBRÁZEK NA STR. 61, PÍSANKA DO STR. 28, SLABIKÁŘ DO STR. 36- NOVÉ PÍSMENO k,K- ČÍST NAHLAS, KOUZELNÉ BRÝLE (slabiky- počet a délka)

20.1.
d.ú. písanka str. 28- tři řádky. 
Pro chybějící: písanka do str. 28 ( viz. d.ú.), slabikář do str. 35, číst nahlas, doplnit úkoly, matematika do str. 57 celá, prv str. 42
V pondělí konzultační individuální schůzky pro zájemce od 15,00 do 16,00 hodin, popř. počkám déle, pokud budu vědět, že přijdete dopředu (notýsek, mail)
Vysvědčení budeme rozdávat 31.1.Dříve vysvědčení nelze vydat.Je to výpis z vysvědčení, který dětem zůstává- nevracíte ho.

19.1.
d,ú, písanka str. 27- tři řádky

17.1.
dnes není písemný d.ú., čtěte nahlas str. 32 a 33/11
Upozornění: Děti nesmí cvičit v punčocháčích, proto si je na TV svlékají. Některé děti ale nemají v sáčku náhradní ponožky, musely by být na boso. Dejte jim, prosím, náhradní ponožky, aby je měly v sáčku pro tento případ.V tělocvičně není teplo.
Pokud je dítě nachlazené a má velkou rýmu, dávejte mu s sebou do školy kapesníky ( do batohu).

Pro chybějící děti: písanka str. 25 celá, slabikář str. 32,33, doplň uvedené úkoly + čtení nahlas, matematika str. 56/1,2, str.58/1 ( poznáváme obdélník- jeho znaky, spočítej, zapiš číslem počet obdélníků ve skupině).

Ve čtvrtek uzavíráme známky za 1. pololetí. Kdo se bude chtít přijít informovat (individuální konzultace), ráda Vás uvidím v pondělí 23.1. od 15,00 do 16,00 hodin. Známky svých dětí jistě sledujete, takže vidíte, že známky budou pěkné. 

16.1.
d.ú. písanka str. 25 tři řádky, nové písmenko D,d
Pro Zuzku a Jonáška: písanka str. 24 + d.ú., slabikář str. 32 ( v básničce najít všechna D,d, v kouzelných brýlích vyznačit slabiky - počet a délku- tečky a čárky), číst nahlas
MAT- str. 56
prvouka str. 41

12.1. 
Dnes není písemný d.ú.
Úkoly pro Nellu: písanka do str. 23, slabikář do strany 29 - číst nahlas + doplň cvičení podle pokynů ve vysvětlivkách dole na stránkách.
mat- do str. 55
prv do str. 41

11.1.
d.ú. slabikář str 28 cvičení tužka

10.1. 
d.ú. písanka str. 21 tři řádky

9.1.
d.ú. mat str. 54/4
Učíme se nové písmeno Z,z.
Zítra na hodinu TV jdeme bobovat a „lopatovat“ . Děti budou mít rukavice, čepice, teplé oblečení, vhodné je přinést si oteplovačky. Kdo nemá lopatu a boby může si přinést igelitový pytel nebo kus igelitu.
Chybějící děti doplní: mat str. 54 celá, prv str. 39- nastříhat, nalepit, písanka str. 20

6.1.
Dnes není písemný d.ú.

5.1.
d.ú. písanka str. 19- tři řádky
slabikář str. 22-24 číst nahlas, zítra zkouším čtení na známky
matematika- rozklad čísla 7, porovnávání 0-7, sč. a odč. do 7

4.1.
d.ú. matematika str. 54- číslice 7, tři řádky
slabikář str. 22,23 číst nahlas, skládání slov str. 23 vpravo ve sloupečku (zelená, žlutá, modrá) podle předlohy i zpaměti.

3.1.
d.ú. písanka str. 17, čtyři označené řádky
Začínáme psát číslici 7, sčítat a odčítat do sedmi.
Učíme se nové písmenko V,v- PŘIDEJTE VYSTŘIŽENÉ DO DESEK
Kdo neměl věci na cvičení, přineste si do školy.
ZÍTRA ODPADÁ TŘETÍ HODINA TĚLOCVIKU S PANÍ UČITELKOU HUBÁČKOVOU.DĚTI KONČÍ V 11,40 HOD.

21.12.
d.ú. písanka str. 15, čtyři řádky
Zítra si děti přinesou učení podle rozvrhu. Poslední hodinu budeme mít vánoční besídku.Domlouvali jsme se ve škole, že si děti zítra vezmou: hrneček na čaj, kdo bude chtít tak cukroví, buď menší pomeranč nebo jablíčko ( budeme si zdobit). dárečky pro spolužáky
Dám dětem domů vyprat věci na TV. Prosím, kdo mi ještě neposlal peníze za dopravu do Šestajovic, pošlete mi zítra, musím odevzdat před svátky.Děkuji.

MILÍ RODIČE,
PŘEJI VÁM I VAŠIM RODINÁM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, V NOVÉM ROCE HODNĚ KLIDU, POHODY, TRPĚLIVOSTI, LÁSKY A PŘEDEVŠÍM ZDRAVÍ. TĚŠÍM SE NA DALŠÍ DNY S VAŠIMI DĚTMI.
M.Červenková

20.12.
MOC DĚKUJI VŠEM MAMINKÁM, KTERÉ NÁM ZADĚLALY TĚSTO NA DNEŠNÍ PEČENÍ. UŽILI JSME SI TO NÁRAMNĚ! MOŽNÁ, ŽE JSTE VÝSLEDEK ANI NEVIDĚLI, PROTOŽE SE DĚTI CHYSTALY, ŽE TO SNĚDÍ.VŮNĚ SE LINULA AŽ NA ULICI.
Do notýsků jsem se snažila nalepit dětem lístečky se jmény spolužáků, kterým slíbili dáreček, a od kterých dáreček dostanou. 

19.12.
Za dopravu do Šestajovic vybírám 117,- Kč. Bohužel jelo málo dětí, protože jsou  nemocné.
Snažíme se dopracovat k přehledu kdo komu dá ve čtvrtek dáreček. Každý den chybí 7 a více dětí, takže to je pořád orientační.Každý den si o tom povídáme. Věřím, že vše vyjde podle domluvy dětí mezi sebou.
ZÍTRA PEČEME.PROSÍM MAMINKY, KTERÉ SLÍBILY ZADĚLAT TĚSTO, ABY NA NÁS NEZAPOMNĚLY.MOC DĚKUJI.
ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍ: MATEMATIKA DO STR. 48, SLABIKÁŘ DO STR. 20, PÍSANKA DO STR. 13, PRVOUKA DO STR. 37
V pátek jsou vánoční prázdniny.Děti přijdou do školy 3.1.2017
 
16.12.
d.ú. písanka tři řádky str.12

15.12.
Byli jsme v Šestajovicích. Nemáme d.ú.
13.12.
Už se Vám zase hlásím......musela jsem čekat, až se nám uzdraví správce sítě a přeinstaluje mi pc, někde na trase se stala chyba, snad už je to v pořádku.......
Dnes d.ú. z mat. str. 47 dvě cvičení. Sčítáme a odčítáme, porovnáváme a rozkládáme do šesti.
PRO CHYBĚJÍCÍ DĚTI: MAT. DO STR. 47, PÍSANKA DO STR.10, PROCVIČUJTE DIKTÁTY SLABIK A KRÁTKÝCH SLOV (podle slabikáře nebo vybírejte z písanky), slabikář do str. 17, zítra se budeme učit N,n, nahlas čtěte, doplňte si cvičení, skládejte podle slabikáře slova ze skládací abecedy. PRV do str. 35.
Ve čtvrtek jedeme do Šestajovic. Komu není v autobuse dobře, bude sedět vpředu, vezme si Kinedril nebo jiný lék, na který je zvyklý a pro všechny případy přidejte do batůžku sáček.
S sebou si děti vezmou: batůžek a do něj svačinu, pití, drobné kapesné, pohodlné oblečení podle počasí.
PŘijedeme později než končíme v cca 13,15-13,30 hod. Odhlásila jsem obědy, kdo si je chce odnést v kastrůlku, tak si oběd přihlásí a vyzvedne v jídelně ( rodiče).Po příjezdu půjdou děti do družiny, kdo nechodí do družiny, půjde domů.
DEJTE DĚTEM VĚTŠÍ SVAČINU I NA ODPOLEDNE, AŤ NEMAJÍ V DRUŽINĚ HLAD, KDYŽ NEBUDOU OBĚDVAT.

ZÍTRA VEČER V 18,00 HODIN U ŠKOLY ZPÍVÁME KOLEDY S ČESKÝM ROZHLASEM A KLADENSKÝM DENÍKEM.VE VESTIBULU JE MOŽNO ZAKOUPIT VÁNOČNÍ DEKORACE A DROBNOSTI, JE PŘIPRAVENO I OBČERSTVENÍ. KDO MÁTE ČAS A CHUŤ, PŘIJĎTE. AKCE JE DOBROVOLNÁ.PLAKÁTKY S INFORMACÍ JSEM VŠEM DĚTEM DALA.

Chválím děti za čtení a psaní- jsou moc šikovné.

Ve třídě jsou stále vši. Prohlížejte a umývejte (i preventivně) vlásky. Řádí střevní chřipka, komu je špatně, zůstane doma.


7.12.
d.ú. písanka čtyři řádky na str. 4,5.
Děti dostaly plakátek- pozvánku na 14.12.- Zpívání koled před školou od 18,00 hod.
Nabídka Školního klubu: Ozdravný pobyt u moře: Buď Bulharsko 14.-21.6.17 letecky 9 190,-Kč nebo Tunisko 11.5.-18.5. 17 letecky all inclusive, 9 490,-Kč. Kdo bude mít zájem o více info, obrátí se na p. uč. Hrbkovou  tel.739 931 469. Přihláška do 14.12.

6.12., obojí hotel+ pg. dozor.
Dnes děti nemají písemný úkol.
15.12. JEDEME DO ŠESTAJOVIC DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY,K BÁBĚ BYLINKÁŘCE A ZA ZVÍŘÁTKY.VSTUP 80,-Kč- už můžete posílat.Doprava bude rozpočítána po příjezdu podle počtu dětí.To, co děti vyrobí, přivezou domů.......
20.12. budeme péct.Mluvili jsme o tom na třídní schůzce. PROSÍM MAMINKY (babičky), KTERÉ JSOU OCHOTNÉ NA TEN DEN ZADĚLAT VÁNOČKOVÉ TĚSTO, ABY SE PŘIPRAVILY:)))) dejte mi, prosím, vědět, kdo bude připravovat, abych věděla co a jak. MOC DĚKUJEME PŘEDEM.
DĚTI, KTERÉ CHYBÍ SI DOPLNÍ: MAT STR. 44/ 2,3, UČILI JSME SE PSÁT ČÍSLICI 6 DO PÍSANKY
SLABIKÁŘ STR. 12,13
PÍSANKA STR. 3- DOPIŠ, STR. 4- PĚT ŘÁDKŮ

VE TŘÍDĚ MÁME VŠI, prohlížejte dětem hlavičky. V případě, že zjistíte přítomnost parazita, neposílejte dítě do školy až do doby, kdy bude mít vlasy úplně čisté. Doma je nutné vyprat povlečení, čepice, bundy, plyšové hračky, ošetřit hřebeny......atd. jinak budou vešky stále kolovat mezi dětmi. Pokud se budou vši objevovat častěji, přijde do třídy paní doktorka, ta dětem prohlédne hlavy, pokud vši u některých dětí objeví, budou rodiče vyzváni k vyzvednutí dítěte ve škole a zpět do školy se může vrátit, až po potvrzení lékařkou, že má vlasy čisté.My, učitelé, můžeme pouze upozorňovat Vás rodiče na výskyt parazitů ve třídě a uvědomit vedení školy. Jinak je tento problém ve vašich rukách: provádějte důsledně očistu a prevenci. Je to, bohužel, dlouhodobý problém na všech školách.


5.12.
d.ú. matematika str.43/3 dva sloupečky
slabikář - nové písmeno J,j , číst nahlas str. 12

DNE 14.12. PŘED ŠKOLOU PROBĚHNE AKCE " ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY" (spolupráce s rozhlasem a Kladenským deníkem) OD 18,00 HOD.SLEDUJTE STRÁNKY ŠKOLY. ZVEME VÁS NA ZPÍVÁNÍ KOLED PŘED ŠKOLOU.

Děti, které chybí si doplní: matematika str.43- doplnit nedokončená cvičení, písanka str. 2,3 celé dopsat, prvouka str. 32- vyprávíme o vánočních zvycích, vybarvi obrázek vpravo dole.

2.12.
d.ú. písanka 3 řádky slabiky, nahlas číst ze slabikáře,můžete  trénovat diktáty písmen a slabik
mat- procvičovat +, - do 5, rozklad čísel, porovnávání

1.12. 
d.ú. písemný není

30.11.
d.ú. matematika str. 42, sloupeček vpravo nahoře- výsledky
Slabikář- číst nahlas str. 8,9.
Prosím, pošlete mi podepsaný "Souhlas s činností školního psychologa"- kdo byl na třídní schůzce, dostal do ruky.Kdo nebyl, poslala jsem Vám po dětech.

29.11. 
d.ú. písanka, tři řádky na poslední stránce.

28.11.
d.ú. slabikář str. 6- červená tužka, vyber vhodnou mísu a vybarvi ji stejně jako první mísu
Přidali jsme písmenko T,t. Nastříhejte do desek. Nastříhejte i slabiky.
MOC CHVÁLÍM DĚTI ZA PLAKÁTY S PÍSMENKY. 2 děti nepřinesly nic a porušily tím naši společnou domluvu :(((. Ostatní děti dostanou pochvalu.
Ve středu jdeme na koncert do ZUŠ( bez vstupného).

25.11.
d.ú. písanka str.22- tři řádky 
Nahlas číst ve Slabikáři str.6,7.

23.11.
d.ú. písanka str. 21, tři řádky
Domluvily jsme si s dětmi, že plakáty budou dokončené v pondělí. Kdo ho bude mít dřív, může ho už přinést. V pondělí uděláme společnou výstavu.
Zítra jdeme do muzea na výukový program

22.11.
d.ú. mat - napiš příklady na odčítání podle obrázku- procvičovali jsme ve škole
Děti dostaly domů sady s fotkami. Cena 250,- Kč za sadu. Komu se foto nelíbí, pošle sadu zpět do školy.
Ve čtvrtek jdeme na výukový program do Muzea.
Dnes jsme začali pracovat se Slabikářem.Budeme psát diktát slabik, můžete doma procvičit. V domečcích u písmenek, která známe jsou tiskacími písmeny slabiky,můžete vybrat z nich.
Děti si chtěly vzít plakáty s písmenky domů, aby na nich pracovaly:)))asi se chtějí i pochlubit,do konce týdne by je měly přinést zpět do třídy.


21:11.
d.ú. písanka str. 12 slabiky s  písmenem l
Maruška W.  a Simonka nemají ve škole sešit s linkami z balíčku, prosím už přineste. Děti, které ještě nezaplatily vstup do muzea 30,- Kč (4) také prosím přineste.

16.11.
d.ú. písanka str. 10,11- na každé tři řádky slabik
Pro nemocné (kdo nepřišel dnes, má písanku ve škole):
-písanka celá str. 10,11, 8
-mat str. 37/1- sloupeček vpravo- vybarvi barevně obdélníčky s příklady podle výsledku
prv- str. 27

nahlas číst ze ŽA, kdo nemá nastříhané písmeno I,i, připraví si ho na pondělí do desek, kdo nemá sešit z balíčku ve škole, přinese si ho v pondělí

15.11.
d.ú. matematika str.36, poslední dva sloupečky
- v ž. abc číst nahlas na posledních stránkách
Děti měly na začátku roku v balíčcích sešity se širokými linkami, kdo je neměl u sebe, dostal úkol, aby si ho přinesl do školy.

11.11.
d.ú. živá abeceda str 43- vpravo dole do rámečku nakreslit obrázek k vybranému slovu (slovo, které si děti vybraly dají do kroužku, do rámečku nakreslí obrázek)
Připravujeme projekt Písmenkový plakát: Děti si mají vybrat 1 z probraných písmen v ŽA ( příští týden ukončíme práci v ŽA) a promyslet si a připravovat, co by se na plakát hodilo. Např. Vyberu si písmeno S -použiju obrázky z časopisu, foto,internet, věci, které mám doma......(slon, sůl, sedmikráska, sanita, slunečnice........)Za cca 14 dní dostanou A3 čtvrtku a na ni si kolem písmenka nalepí, umístí vše, co si připraví- budou potřebovat ( asi) vaši pomoc. 

Zkontrolujte hlavy- ve škole jsou vši.

Úkoly pro Lauru a Simonku. písanka str. 9 celá, ža do str. 43, nahlas číst.
4 děti ( vědí kdo) si mají přinést na pondělí pero.

Příští týden je ve čtvrtek státní svátek a v pátek ředitelské volno.

10.11.
d.ú. písanka str. 17 - dva řádky slabika sa, sá

Pro Simonku a Lauru: ŽA do str. 41, zítra 42
Mat str. 35/ 4

9.11.
d.ú. mat doplň výsledky u příkladů na sčítání- označené cv.
24.11. půjdeme na výukový program To je zlaté posvícení do muzea, vstupné 30,- Kč.

8.11.
písemný d.ú. není
- nastříhejte písmenko P,p, ( kdo ještě nemá) a nově písmenko U,u
Zkoušíme psát diktáty písmen a slasbik na tabulku- můžete doma procvičovat- moc se nám zatím nedaří ( l,m,a, la, ma,le,me,lá,má,lé,mé)

Prosím velmi zdvořile všechny rodiče, aby s dětmi doplňovali pouze označené d.ú = jen ta cv., která jsou zakroužkovaná, zaškrtnutá a je u nich napsáno datum a písmena d.ú. Na otázku: "Proč jsi psal i tohle cvičení za domácí úkol?", se mi už několikrát dostalo odpovědi: "Máma mi to řekla". Vyšší domácí aktivita namířená nesprávným směrem nám pak ve třídě spíše práci ztíží než usnadní.

NA DEN 18.11.VYHLÁSIL PAN ŘEDITEL ŘEDITELSKÉ VOLNO. V PŘÍPADĚ VÍCE ZÁJEMCŮ BUDE OTEVŘENÁ ŠD.
DNE 24.11. OD 16,00 HODIN SE KONÁ SPOLEČNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA  (hodnocení 1.čtvrtletí) V NAŠÍ TŘÍDĚ.
Kdo máte doma nasbírané kaštany, můžete je odevzdat do konce tohoto týdne.

7.11.
d.ú. mat str. 32/1 znaménka +,je větší, je menší
- procvičujeme zápis příkladů na sčítání do 5

2.11.
D.Ú. písanka str. 7 tři řádky.
Kdo nepřinesl dnes půjčenou knížku, přineste ji zítra, přijedou si pro ně z nakladatelství.
ZÍTRA SE DĚTI FOTÍ.

1.11.
Dnes není  d.ú.písemný d.ú. ŽA jsem si nechala ve škole.
Děti dostaly domů k nahlédnutí knížku s písničkami pro hraní na flétnu, v ní je vložený informační letáček. Pokud si knížku za 250,- Kč koupíte dostanou k ní děti ještě flétnu a létajícího draka. Jestli ji budete kupovat, děti přinesou peníze, když ne, přinesou zpátky knížku.

Budu vracet dětem 60,- Kč, které jsem vybírala nejprve na dopravní den, pak jsem je nechávala na dopravu na Říp. Nakonec se nic neuskutečnilo, takže peníze dostanou děti zpět. 

31.10.
d.ú. písanka str.5 dva řádky
V matematice jsme začali rozkládat čísla " na 2 hromádky"- různé možnosti- můžete procvičovat.
Nastříhejte písmenko O,o- přidejte do desek. Skládáme slabiky a slova. Čteme slabiky a slova, vytleskáváme slabiky ve slovech, umíme určit zda je slabika krátká (tečka) nebo dlouhá ( čárka).
  • Ve čtvrtek 3.11. přijde fotograf. Děti se fotí do vánoční sady s kalendářem- znáte z MŠ, cena 250,- Kč. Děti se fotit nemusí. 
  • ZÁJEM ZAPIŠTE DO NOTÝSKU ( CHCEME FOTO- NECHCEME FOTO.

24.10.
d.ú. písanka str. 4- čtyři řádky
na prázdniny: MAT str. 26 cv. 3,4,5.  U cv. 4 převedou obrázky do nerovnic- 2 zelené konve jsou víc než 1 modrá, 2 zelené hrnky jsou víc než 3 žluté atd., u cv. 5 si děti vyberou jedno číslo od 0 do 5, které je řešením nerovnice a zapíší ho do rámečku.
V ŽA čtěte na str. 31, 
Péťa Asník neměl dnes žádné učebnice, ani notýsek, kam bych mu napsala, co má doplnit, proto má vše na papírech, na které ve škole psal.
ZÍTRA JEDEME NA ŘÍP viz. info níže.
Prvouku a notýsky mám u sebe ve škole.

21.10.
Dnes není písemný úkol. Děti si mají číst nahlas z ŽA str. 30-31. Můžete procvičovat i skládání slabik a slov z písmenek např. se, me, le, ma, la, sa, má, lá, sá, mele, sele, láme,malá atd.
V pondělí se učíme podle rozvrhu.
V úterý 25.10. odjíždíme v cca 9,00 hod. na Říp ( děti přijdou normálně na osmou do školy). Návrat předpokládáme o trochu později, než je konec běžného vyučování asi kolem 12,00- 12,15 hodin. Děti, které chodí do ŠD si převezme paní vychovatelka. S sebou si v úterý děti vezmou batůžek a do něj pláštěnku, svačinu, pití penál. Na sebe vhodné oblečení a obuv do přírody a terénu podle aktuálního počasí.Pokud by vydatněji pršelo, akce se neuskuteční, budeme ve škole. Cena za dopravu bude rozpočítána podle počtu dětí a vyúčtována  na začátku listopadu.
Ve středu a ve čtvrtek jsou podzimní prázdniny, v pátek státní svátek. Děti přijdou do školy v pondělí 31.10.

20.10.
D.Ú. písanka velká, číslice 0 2, dva řádky.
19.10.
d.ú. prv- str. 17 pod barevným obrázkem vybarvit a umět pojmenovat plodiny, které se sklízejí na podzim na polích.
Děti dnes dostaly malou písanku- obalte ji společně, velkou písanku necháme ve škole a postupně budeme dopisovat číslice, domů ji budou děti dostávat, jen když z ní budou mít úkol. Do malé písanky píšeme stále tužkou, postupně budu říkat dětem, kdo může začít psát perem a budu jim psát do notýsku, aby si ho přidaly do penálu.
Dnes ráno na poradě nám pan ředitel sdělil, že rozhodl o tom, že první třídy se z organizačních důvodů NEZÚČASTNÍ pondělního dopravního dne, na který jsme měli od dětí vybrat 60,- Kč.To znamená, že se v pondělí budeme normálně učit podle rozvrhu a vybrané peníze přidám na úterní dopravu na Říp - celkové náklady se dozvíme, až v pondělí, podle toho kolik dětí pojede.Jedeme společně s 1.C. 
V matematice jsme začali POROVNÁVAT (je menší, je větší, rovná se).Přidejte tato znaménka dětem do desek. 
K písmenům přidejte písmenko S,s.
Pokud máte nasbírané kaštany, můžou je děti přinést do školy- sbíráme je pro myslivce pro zvířátka na zimu.

18.10.
d.ú. písanka str. 35, dolní klička tři řádky
17.10.
D.Ú. MAT STR. 23 CV. 1 DOPLŇ ŘADY ČÍSEL, POZOR NA TO, KAM UKAZUJE ŠIPKA, VE ŠKOLE JSME SI VYSVĚTLILI, PROCVIČILI, NAUČILI JSME SE NULU ( VÝZNAM I GRAFICKÝ SYMBOL)
VYBÍRÁM 60,- KČ na pondělní dopravní den.

14.10.
Dnes není písemný úkol, nahlas čtěte ze ŽA , do str.27: písmena, slabiky, jednoduchá slova, cv. zelená tužka na str. 26 ne.

13.10.
Písanka str.29, dva řádky kliček. Nahlas číst ze ŽA.

12.10.
D.Ú.písanka str.5, dva řádky pětek
Vystřihněte písmenko E.
Nahlas čtěte str. 22,23 ŽA.
Kdo neplatil za pomůcky vv+pv 200,- Kč, pošlete mi, prosím peníze. 

ÚKOLY PRO JONÁŠKA A MARJÁNKU:
MAT- DO STR. 21 (TU BUDEME DĚLAT ZÍTRA- NEVÍM, KDY PŘIJDETE DO ŠKOLY)
ŽIVÁ ABC DO STR. 24, ZÍTRA STR. 25,26 + PÍSANKA DO STR. 29 a z druhé strany číslice pět na str. 5
PRVOUKA DO STR. 15, Téma podzim: umět pojmenovat a poznávat nářadí, které se používá při práci v sadu a na zahradě, běžné ovoce a zeleninu, znaky podzimu, alespoň 2 ptáky, kteří odlétají do teplých krajů a 2, kteří zůstávají,mít povědomí o tom, co je sad, jak přezimují některá  volně žijící zvířátka např.: ježek, krtek, plazi, hmyz.......

11.10.Dnes nemáme písemný úkol, čteme nahlas ze živé abc.
Ořežte tužky a pastelky.

10.10.
D.Ú. písanka 3 řádky- prohnutá čára, rovná čára- biče
Ořežte pastelky a tužky.

6.10.
D.Ú. písanka str. 24 jeden řádek,str.25 dva řádky, číst nahlas v ŽA  str. 20 písmenka, str. 22 cv. kytička- číst písmenka.

5.10.
D.Ú. písanka ( z druhé strany) číslice 4 - 3 řádky- je natrénovaná ze školy, jen procvičování.
Začali jsme číst písmenko L,l- VYSTŘIHNĚTE A PŘIDEJTE DO DESEK.
Pro zajímavost: Naše třída sebrala 600 kg papíru, část peněz bude využita na projektový dopravní den, který se bude konat 24.10. + část budou hradit děti ( cca 60,- Kč). Sbíralo 15 dětí. Děkuji všem rodičům za dopravu.
Hned 25,10. máme vyhlášený projektový Den české státnosti- naše třída pojede na Říp- platit se bude doprava autobusem.
26.a 27.10. budou mít děti celostátní podzimní prázdniny a 28.10. je státní svátek.
17.10. vyhlašuji pro Vás rodiče KONZULTAČTÍ ODPOLEDNE, kdo si bude chtít přijít popovídat o svém dítěti, jsem Vám k dispozici od 15,00- do 16,00 hodin ve třídě.

ÚKOLY PRO JONÁŠKA A MARJÁNKU: ŽA do str. 21, písanka str.24, str. 25, z druhé strany- číslice 3- čtyři řádky, číslice 4- tři řádky.
MAT- do str.18
PRV- do str.13

Děti DONESLY SPOUSTU PODZIMNÍHO MATERIÁLU :)))))))))) NA PRV ( prý jste někteří sbírali i po tmě s baterkami ). Obětavost celých rodin jsem odměnila pochvalou do notýsku :)))

4.10. 
D.Ú. písanka str. 23 - listy
Nahlas číst v živé abc str. 19 "věty", pozor na otázku ( znaménko otazník), nakonci věty stoupavá melodie- "zazpívat".

3.10. D.Ú. matematika str.17, jeden řádek 3
Kdo nestihl prvouku, dokončí doma, str.12.
Na středu na prv si děti přinesou " něco" z podzimní přírody ( co jim o nos zavadí): kaštany, barevné pěkné listy. hložinky, šípky, šišky, žaludy, bukvice,........atd. 
Na pátek na vv budeme potřebovat několik listů- na panáčka a na otisky.
Zítra jedu na konferenci do Slaného, děti budou pracovat s paní vychovatelkou a nebudou mít d. úkol.

 
29.9.
D.Ú. písanka str. 19 dole pod zelenou čárou- spojování bodů rovnými čarami, několikrát obtáhnout, jako ve škole.
Kdo je přihlášený na " třetí hodinu tv". PRVNÍ HODINA VE STŘEDU 5.10. do 12,35 HOD., PAK SE JDE TEPRVE NA OBĚD A DO DRUŽINY NEBO DOMŮ.
DĚKUJI VŠEM, KDO JSTE MI POSLALI BALÍK PAPÍRŮ DO KOPÍRKY :))).
 
27.9.
Dnes není d.ú.
Učili jsme se písmenko A,a. Vystřihněte, přidejte do desek na písmenka.
Zítra je státní svátek, neposílejte děti do školy :)))).
V pátek 7.10.je Den zvířat, děti si můžou přinést své zvířátko v kleci, krabici, akvárku. U něj budou mít plakátek se jménem svým i jménem zvířátka, napíšete tam, co nejraději jí, jak je staré............děti budou zkrátka potřebovat vaši pomoc.Pokud se rozhodnete, že zvířátko přivezete a vystavíte, dejte mu s sebou jídlo a pití na celý den a ráno v pátek ho přineste i s ubytováním do přízemí pavilonu. Svou účast nahlašte dopředu do 6.10. mně ve třídě.

23.9. 
d.ú. papír- uvolňovací cviky- oblouky- viz. malý obrázek vpravo nahoře, 
oblouky jedním tahem vlevo, vpravo od tečky k tečce
Říkanky, které by měly děti umět: Běžím, běžím lesem, nevím vůbec, mde jsem. Běžím, běžím kolem stromů, kudy vede cesta domů?
Kam jdeš, Vašku? Do školy. Co to neseš? Úkoly. Hrušky nemáš, Vašku?Mám jich plnou tašku. A ještě básničku k písmenku M v živé abc ( všechno zpaměti).
V matematice počítáme do 5, psali jsme číslici 1.V PRV- orientace ve škole, kolem školy, křižovatka, třída.......
Psala jsem dětem krátké hodnocení do notýsků za uplynulý týden. Zatím se nic mimořádného neděje, některé děti začínají vystrkovat růžky a čekají, co tomu ostatní budou říkat, tak si ve třídě řešíme drobné ubližování, postrkování a následné poplakávání........
Hodně dětí drží stále křečovitě tužku a má neuvolněnou ruku- nechávejte je " čmárat" po papíře, uvolňujte zápěstí a procvičujte jemnou motoriku: navlékání korálků, přebírání čočky- hrachu- rýže, stavění ze stavebnic, stříhání atd....

20.9. D.Ú. PÍSANKA STR. 15 - DOLNÍ OBLOUK, PLYNULE PŘES CELÝ ŘÁDEK, POSUN RUKY PO ŘÁDKU, UVOLNĚNÉ DRŽENÍ TUŽKY- NE KŘEČOVITĚ
VYSTŘIHNĚTE PÍSMENO m, M měly v balíčku), DEJTE DO DESEK NA PÍSMENKA  A DĚTI PŘINESOU DO ŠKOLY.

19.9.D.Ú. MAT str.13/1- v obrázku hledej věci z pravého sloupečku, vybarvi okénko se správnou číslicí
Pro Péťu a Lauru: písanka str. 13, mat. str. 12 celá, prvouka str. 7 celá
Zítra a ve středu je sběr papíru.
Objednávky knížek pro zájemce už končí, kdo chce ještě odevzdat, pošlete je po dětech do školy.

16.9.
DĚKUJI VÁM, MILÍ RODIČE, ZA TO, ŽE JSTE MI POMOHLI ZDÁRNĚ ZVLÁDNOUT VČEREJŠÍ VYSTOUPENÍ- SEŠLI JSME SE V PLNÉ SESTAVĚ :))) A DĚTI BYLY STATEČNÉ A ŠIKOVNÉ :))) DĚKUJI velmi i  DESETI MAMINKÁM, KTERÉ NAŠLY ČAS A UPEKLY DOBROTY DO STÁNKU.
Dnes nemáme d.ú.
Úkoly pro Péťu Asníka: Živá abc- doplnit do str. 11 všechno, písanka do str. 12, matematika do str.12- všechno, prvouka do str. 6 všechno.
Příští týden: úterý, středa sběr papíru- od 7,00 do 7,45 hod., úterý odpoledne 14,00-15,00 hod.
Děti si mohou kupovat mlíčko za 5,- , pacholíčky za 5,- Kč.............
Kdo poběží zítra na maratonu, držím palce a uvidíme se :))).
 
14.9.
Dnes nemáme písemný úkol. Ořežte pastelky ( děti, vy dohlédněte), kdo nemá desky na číslice - srovnejte číslice od 1 do 10. Číslice od 11 do 20 dětem zatím nedávejte- zbytečně se jim pletou do čísel, která teprve potřebujeme, zvlášť když je děti mají v krabičce.
ZÍTRA  DĚTI VYSTUPUJÍ OD 15,00 HODIN PŘED ŠKOLOU PRO VÁS A VEŘEJNOST. DĚKUJI VELMI VŠEM MAMINKÁM (BABIČKÁM). KTERÉ UPEČOU NĚCO NA SPOLEČNÝ STŮL.
Naše třída bude vystupovat na začátku programu. Paní vychovatelka přivede děti ve 14,45 hodin před školu, po vystoupení půjdou děti k rodičům ( nebo opět k p. vychovatelce, podle toho, kdy děti odcházejí ze ŠD), ale předpokládám,že se na děti přijdete podívat, takže se rozejdou přímo k vám.

13.9.
D.Ú. MAT str. 11- balónky vybarvi podle počtu teček- ve škole jsme si dělali barevná kolečka k tečkám
Péťa Asník, který chybí, si doma doplní také Mat str.10, živá abc str. 8,9, písanka str. 8,9.
Zítra se celý den učíme podle rozvrhu, neděje se nic mimořádného :)))
Kdo jste mi ještě neposlal vyplněný dotazník žáka, tak ho, prosím, pošlete, budu podle něj vyplňovat matriku.

12.9.
DÚ ČJ písanka str. 7 ( 2 nepozorné děti str. 6)- kroužení kolem jablíček, poslední jablíčko si dokreslete.
Pro chybějící: MAT str. 9 dokončit celou + číslo 4 str.10 jen obrázek- umět napočítat do 4, vyhledat 4 stejné předměty, nakreslit 4 věci atd.
Živá abeceda. str. 7 celá, vyprávění pohádky O veliké řepě, procvičení pojmů před, za, hned před, hned za, umět pohádku stručně vyprávět + písanka str. 6,7.
Prvouku jsme neměli- oslavy- průvod.
Učili jsme se říkanku: Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku, povídám, povídám druhou, že voda teče struhou, povídám, povídám třetí, že na peci spaly děti, a když se vyspaly po koláči dostaly.
Zítra budeme běhat na hřišti od 8,00 do 9,00 hod.Každý běží jeden ovál ( cca 160 m).
VE ČTVRTEK POČÍTEJTE S ÚČASTÍ VAŠEHO DÍTĚTE NA VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ OD 15,00 HODIN. NACVIČUJEME HO VŠICHNI VE TŘÍDĚ. PROSÍM VÁS, ABY CO NEJVÍCE DĚTÍ MOHLO PŘIJÍT. JE TO KRAŤOUČKÉ A PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE BUDEME NĚKDE NA ZAČÁTKU, VZALA BYCH SI DĚTI Z DRUŽINY ( RESPEKTIVE P. VYCHOVATELKA BY MI JE PŘIVEDLA PŘED ŠKOLU V CCA 14,45HOD.).
DĚKUJI.

9.9.
DÚ ČJ- Živá abc, str. 5/cv.míček stejné dvojice stejně vybarvi
V PONDĚLÍ BÍLÉ OBLEČENÍ. S sebou do školy v batohu vše podle rozvrhu.
V notýsku máte vlepený lísteček od p. uč. Hrbkové, která má přípravy oslav na starosti ( pečení na čtvrtek).
Hezký víkend :))
 
8.9.
DÚ matematika str. 9/1 spočítej obrázky, vybarvi správné okénko s číslicí.
Od pondělí počítáme do 4.
Nezapomeňte v pondělí dát dětem "bílý převlek" na průvod městem.Některé hodiny se normálně učíme, takže dejte dětem všechny učebnice i tašku, svačinu, pití atd.Končíme v 11,40 hod.
Rodiče, kteří objednávají dětem knížky z nabídky Albatrosu nebo Fragmentu prosím, aby zaškrtávali knížky přímo v ojednávce, dopsali jméno dítěte a třídu. Neposílejte vystřižené stránky s knížkou. Děkuji.Posílejte mi po dětech vyplněné  dotazníky, přihlášky na "třetí hodinu tělocviku".
( strředa od 11,50 do 12,35 hod.), informovaný souhlas - Vega,zájemci o logopedickou nápravu hlašte se paní uč. Vojtušové nebo mně a já Vás přihlásím.
Zítra máme VV a PV, prosím, ať mají děti věci už ve škole ( vodovky, štětce, voskovky, nůžky,lepidlo,barevné papíry......atd.)

7.9.
Dejte všem dětem do batohu číslice od 0 do 10, potřebujeme je při vyučování, stejně tak podložku na modelování a modelínu a ostatní věci na vv ( voskovky, lepidlo, štětce, vodovky......).
Písemný úkol dnes není, ale děti vám mají ukázat proužek na čtení a nahlas vám ho přečíst jako ve škole. Kontrolujte malý notýsek. To, že jste si zprávu přečetli poznám podle vašeho podpisu pod ní.
Vybíráme 50,- Kč na papírové utěrky.

6.9.
Dnes dostaly děti první úkol- na papír- vlaštovka- přes celý papír podle malého obrázku v rohu nahoře- plynulý pohyb, nezvedat pastelku z papíru. Úkol odevzdají zítra ráno. Vysvětlila jsem dětem, že u nás ve škole je zvykem, že rodiče úkoly podepisují, tak buďte prosít, tak hodní a podepište, že jste viděli, co děti vytvořily.
Některé děti neměly malý notýsek, kam budu psát známky a informace pro Vás. Pořiďte ho co nejdříve.
Včera jsem rozdávala nabídky z nakladatelství Albatros a Fragment. Kdo bude chtít objednat nějakou knížku, vyplní objednávkový kupón, vytrhne ho a odevzdá ve škole a já ho předám p. učitelkám, které mají objednávání na starost. Až knížky přijdou, dostanete info a knížku zaplatíte.

5.9.

Děti už nosí učebnice podle rozvrhu ( živá abeceda, matematika). Dnes dostaly prvouku, zítra dostanou první psaní.
Na matematiku si přinesou nastříhané číslice a tečky (0-10)- můžou být v deskách nebo v nějaké krabičce nebo pouzdru.
Vybíráme 50,-Kč na papírové ručníky na společná WC ( tento poplatek se vybírá od všech dětí ve škole a během celého roku se nakupují papírové ručníky).
Pastelky a tužky ořezávejte doma, kontrolujte je s dětmi.
Co se učíme: MAT-  počítáme do tří, vytváříme soubory předmětů, spojujeme číslici s obrázkem, se souborem.
ČJ- orientace ve třídě, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, nahoře, dole, co se změnilo- pozorovací schopnosti, postřeh, řádek, sloupek.
PRV- moje třída, moje škola, spolužáci
NEZAPOMEŇTE: VE STŘEDU 7.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V PLÉNU OD 15,00 HOD. VE SLOVANU, POTOM VE TŘÍDĚ. POŘIĎTE DĚTEM KLASICKÉ NOTÝSKY ( KROMĚ ÚKOLNÍČKŮ).
Pokud děti chybí ( nemoc, návštěva lékaře ......) omlouváte dítě nejpozději do 3 dnů (osobně, mailem, telefonicky...) Úkoly doplňujete průběžně doma podle zdravotní situace dítěte. Pokud si potřebujete dítě převzít během vyučování ( lékař...), musíte ho převzít osobně a podepsat převzetí v kanceláři školy. Dítě nesmíme samotné poslat ani před školu, třebaže na ně čekáte v autě.Pokud chcete odjet na dovolenou a vzít si dítě s sebou je potřeba předem písemně požádat o uvolnění ředitele školy. 

1.9.

Vyplnila jsem rozvrh třídy, který bude platit od 5.9.
V pondělí dejte dětem stavebnici SEVA ( podepsanou, nejlépe z boku).
V úterý přineste sáček s věcmi na tělocvik. V něm: tepláky,kraťasy, mikinu, triko, švihadlo, míč, sportovní boty na hřiště, sportovní boty do tělocvičny- např. cvičky, bílá podrážka.

7.9. proběhne první třídní schůzka v plénu od 15,00 společný začátek ve slovanu ( informace p. ředitele), potom ve třídě 1.A.
Do průvodu při oslavách 130.výročí založení školy budou mít prvňáčci na sobě bílá trika, kdo má k dispozici, může mít i bílé sukýnky, kalhoty.....
Dnes jsme nacvičovali říkanku s pohybovým doprovodem: První tečka, druhá tečka, lítej broučku dokolečka, třetí, čtvrtá, pátá, leť beruško zlatá.
29. 8. 2016

Milí rodiče,


zdravím Vás na stránkách "mojí" ( naší) třídy. Prostřednictvím těchto stránek  budete informováni o dění ve třídě, o domácích úkolech, o akcích, které se budou konat. Rozvrh hodin dopíši až 1.9., neboť v něm ještě budu provádět změny. Jedno je ale naprosto jisté : konec vyučování bude každý den v 11,40 hodin. Potom půjdou děti na oběd, a pak do školní družiny nebo domů. Obědy dětem přihlašujete sami ve školní jídelně.Po vyplnění přihlášky obdržíte čip, kterým se vaše dítě bude prokazovat u výdejního okénka ( za čip se platí). Pořiďte dítěti karabinku ( šňůrku, kapsičku) na krk, kde bude mít čip připevněný a připravený k použití. Ruce potřebují mít děti volné, aby odnesly bez úhony tác s jídlem ke stolu. Všechno budeme trénovat a já i paní vychovatelka budeme dětem v jídelně v září pomáhat, dokud se všechno nenaučí. Tudíž se není čeho obávat, protože to společně pěkně zvládneme.Seznamte se s provozním řádem jídelny.

1. září ( viz. plakátek s pozvánkou) proběhne podle instrukcí na letáčku. V 8,00 hod. začneme první společnou hodinu :)) Ráda Vás, milí rodiče, přivítám spolu s dětmi v prvním patře pavilónu v učebně č. 66, kde budeme mít třídu.Po oficiálním zahájení a přivítání bych poprosila dospělé o opuštění třídy. S dětmi se seznámíme a vyfotíme se na třídní stránky.V 8,45 hod. si děti před třídou převezmete. PROSÍM, upozorněte děti na to, aby samy NIKAM neodcházely.Potom Vás zvu na školní dvůr, kde bude připraveno občerstvení a hry pro děti. Pokud někdo bude chtít, může přispět na stůl s občerstvením něčím dobrým- sladkým  i slaným ( není podmínkou).
Děti většinou přicházejí do první třídy první den hned s batohem- aktovkou na zádech, ale nemusí, nechte to na nich nebo se společně domluvte. Dostanou dárečky, které si v nich mohou odnést. Mám ovšem zprávy, že děti už batohy nosí cvičně doma na zádech nebo s nimi spí, takže předpokládám, že je budou mít.

Druhý denv pátek- budou děti končit v 9, 40 hodin. Do přehledu, který budete vyplňovat 1.9., až budete na chodbě čekat na děti, vyplňte , jestli půjde vaše dítě již na oběd a do družiny. Pokud ne, čekejte na dítě VENKU NA DVOŘE , tam si ho převezměte. Budu velmi ráda, když mávnete, že dítě přebíráte a odcházíte společně ( než Vás všechny poznám a přiřadím k dětem, bude mi to pár dnů trvat). 

POMŮCKY: Seznam pomůcek jste obdrželi u zápisu v bulletinu. Téměř všechno, co budeme v prvních týdnech potřebovat, je součástí balíčku, který děti dostanou 1.9. Další den připravte s dětmi do batohu: penál, do něj 2 ořezané tužky č. 2, pero jim vůbec nedávejte,měkkou kvalitní gumu na gumování, ořezávátko nejlépe kovové, nůžky s kulatou špičkou, fix na stírací tabulku, ořezané pastelky ( prosím, aby nechyběly barvy jako oranžová, fialová, růžová, černá atd.) Do batohu dále připravte: mazací tabulku + hadřík nebo houbičku ( z rukávů se barva špatně pere), tuhé lepidlo ve špalíčku ( ne tekuté), láhev s pitím, svačinku až v pondělí, kdo chce desky na sešity. Dejte dětem malý ručník na ruce, který si pověsí vedle umyvadla. Nezapomeňte na přezůvky. Kupte dětem malý notýsek. VŠECHNO JIM PODEPIŠTE ALESPOŇ MONOGRAMEM ( i tužky,pastelky,nůžky.....poradím Vám ve škole fígle prověřené roky :))).NEBOJTE SE ZEPTAT NA VĚCI, VE KTERÝCH NEMÁTE JASNO, ZVLÁŠTĚ RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ PRVNÍ DÍTĚ VE ŠKOLE. Problémy, které se týkají vašeho dítěte, řešte nejdříve se mnou, třídní učitelkou. 

Šatní skříňky budeme mít hned vedle dveří do třídy, každé dítě si najde své místo podle obrázku, který si vybere ve třídě.
V dalších dnech si děti přinesou věci na výtvarnou výchovu: štětce ( 1 kulatý středně silný + 1 plochý středně silný), kelímek na vodu ( stačí od jogurtu, plastový starší hrnek......), hadřík na otírání štětců, zástěrku nebo starší triko jako ochranný oděv,modelínu, barevné papíry, podložku na modelování, voskovky,stavebnici. Během září- listopadu budu vybírat 200,- Kč na celý školní rok na další pomůcky na vv+ pv = čtvrtky, špejle, tuš, bavlnky, látky, .......podle toho, co budeme vyrábět. POČÍTEJTE S TÍM, ŽE DĚTI BUDOU ČASTO VĚCI ZTRÁCET.
Postupně budou děti dostávat učebnice a písanky, obalte jim je, prosím. 


Od pondělí 5.9. končí vyučování v 11,40 hod. 

TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI A NA ČAS, KTERÝ STRÁVÍM S VAŠIMI DĚTMI VE ŠKOLE. 
 

                                                                                                                                                              MČ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one